Kalkulatory medyczne
Przeliczniki jednostek
Przelicznik jednostek cholesterolu i triglicerydów

Przelicznik jednostek cholesterolu i triglicerydów

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Przeliczniki jednostek

Opis

Stężenie cholesterolu (zarówno całkowitego, jak i w obrębie frakcji HDL i LDL) oraz triglicerydów we krwi są powszechnie stosowane w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Fizjologia

W celu diagnostyki zaburzeń metabolizmu lipoprotein najczęściej wykonuje się lipidogram, czyli jednoczesne oznaczenie cholesterolu całkowitego (TC) cholesterolu we frakcji HDL (HDL-C) i triglicerydów (TG). Na tej podstawie dodatkowo wylicza się stężenie cholesterolu we frakcji LDL (LDL-C).

Stan, w którym stężenia lipidów i lipoprotein w osoczu nie mieszczą się w granicach normy, określa się mianem dyslipidemii. W praktyce klinicznej wyróżnia się:

  • hipercholesterolemię – pierwotną (wielogenową lub monogenową – hipercholesterolemię rodzinną) oraz wtórną, np. w niedoczynności tarczycy, przewlekłej niewydolności nerek, zespole Cushinga, w wyniku działania niektórych leków;
  • dyslipidemię aterogenną – współwystępowanie zwiększonego stężenia TG, niskiego stężenia HDL-C i nieprawidłowych, tzw. małych, gęstych LDL;
  • ciężką hipertriglicerydemię.

Należy podkreślić, że szczególnie istotny wpływ na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego ma wysokie stężenie LDL-C.

Parametry

Kalkulator umożliwia przeliczanie stężenia cholesterolu i triglicerydów z mmol/l na mg/dl oraz z mg/dl na mmol/l.

Kody ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E78
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z71
Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej

Źródła

  1. Cybulska B i wsp. Dyslipidemie. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 150-158.
  2. Filipiak K.J. Atorwastatyna i rosuwastatyna — co nowego dla pacjentów w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących dyslipidemii w 2016 roku? Statyny — które i w jakich dawkach? Spojrzenie eksperta z perspektywy początku 2017 roku. Kardiol. Pol. 2017; 75, (supl. I): 1–12.Poradniki związane z kalkulatorem

Nieprawidłowe stężenie lipidów i lipoprotein w osoczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Choroba otyłościowa - jak ją leczyć?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się