• Opis
  • Poradniki

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F11
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów

F11.0
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (ostre zatrucie)

Stan ostrego upojenia alkoholem, doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji), upojenie BNO, intoksykacja patologiczna, Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.1
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (następstwa szkodliwego używania substancji)

Nadużywanie substancji psychoaktywnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.2
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół uzależnienia)

Przewlekły alkoholizm, dipsomania, uzależnienie od leków

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.3
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (zespół abstynencyjny)
F11.4
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (zespół abstynencyjny z majaczeniem)

Majaczenie alkoholowe

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.5
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (zaburzenia psychotyczne)

Alkoholowa: halucynoza, zazdrość, paranoja, psychoza BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.6
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (zespół amnestyczny)

Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.7
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne)

Otępienie alkoholowe BNO, przewlekły alkoholowy zespół mózgowy, otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych, powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”, późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne, zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych. Rezydualne: zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości i zachowania

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F11.8
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)
F11.9
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone)

Poradniki

Neurologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się