• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C50
Nowotwór złośliwy piersi

C50.0
Brodawka i otoczka brodawki sutkowej
C50.1
Centralna część piersi
C50.2
Kwadrant górny wewnętrzny piersi
C50.3
Kwadrant dolny wewnętrzny piersi
C50.4
Kwadrant górny zewnętrzny piersi
C50.5
Kwadrant dolny zewnętrzny piersi
C50.6
Część pachowa piersi
C50.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi
C50.9
Pierś, umiejscowienie nieokreślone

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się