• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C67
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

C67.0
Trójkąt pęcherza moczowego
C67.1
Szczyt pęcherza moczowego
C67.2
Ściana boczna pęcherza moczowego
C67.3
Ściana przednia pęcherza moczowego
C67.4
Ściana tylna pęcherza moczowego
C67.5
Szyja pęcherza moczowego

Ujście wewnętrzne cewki moczowej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
C67.6
Ujście moczowodu
C67.7
Moczownik
C67.8
Zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego (patrz notatka 5 na początku rozdziału)
C67.9
Pęcherz moczowy, nieokreślony

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się