• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego

C85.0
Mięsak limfatyczny
C85.1
Chłoniak z komórek B, nieokreślony
C85.7
Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

Złośliwa siatkowico-śródbłonkowica, złośliwa siatkowica, Mikroglioma

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
C85.9
Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

Chłoniak BNO, Chłoniak złośliwy BNO, Chłoniak nieziarniczy BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się