Choroba związana z niedoborem odporności

D80
Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej

D80.0
Dziedziczna hipogammaglobulinemia

Autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego), agammaglobulinemia (typu Brutona) sprzężona z płcią (z niedoborem hormonu wzrostu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D80.1
Nierodzinna hipogammaglobulinemia

Agammaglobulinemia z limfocytami B opłaszczonymi przez immunoglobuliny, pospolita zmienna agammaglobulinemia (CVAgamma), hipogammaglobulinemia BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D80.2
Wybiórczy niedobór immunoglobulin A [IgA]
D80.3
Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin g (IgG)
D80.4
Wybiórczy niedobór immunoglobulin M [IgM]
D80.5
Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M [IgM]
D80.6
Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
D80.7
Przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca
D80.8
Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał

Niedobór lekkich łańcuchów kappa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D80.9
Niedobór odporności z przewagą defektu przeciwciał, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się