• Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Otolaryngologia

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 3 lata (209 tygodnie/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni robocze)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. 

 • moduł podstawowy - czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
87.32%
88.41%
88.1%
69.9%
59.69%
kujawsko-pomorskie
86.34%
90.82%
85.24%
bd
68.69%
lubelskie
87.01%
88.41%
85.48%
72.33%
73.23%
lubuskie
89.22%
-
80.98%
57%
-
łódzkie
87.01%
85.51%
89.52%
69.08%
73.74%
małopolskie
87.75%
89.37%
89.52%
77.43%
82.32%
mazowieckie
85.85%
85.99%
88.81%
67.63%
76.26%
opolskie
87.01%
-
bd
67.48%
78.28%
podkarpackie
90.82%
85.99%
80.49%
bc
75.51%
podlaskie
87.75%
77.78%
85.24%
66.5%
64.95%
pomorskie
90%
91.55%
-
79.91%
75.51%
śląskie
87.25%
88.89%
-
74.88%
78.79%
świętokrzyskie
86.34%
86.47%
bc
72.46%
-
warmińsko-mazurskie
85.85%
89.37%
77.14%
78.74%
62.37%
wielkopolskie
86.83%
86.59%
84.39%
71.5%
71.65%
zachodniopomorskie
-
87.92%
89.05%
60.19%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
7
2
1
4
3
kujawsko-pomorskie
6
1
2
4
2
lubelskie
4
1
1
1
2
lubuskie
1
-
1
2
-
łódzkie
4
3
1
2
2
małopolskie
4
1
1
2
1
mazowieckie
14
9
3
4
5
opolskie
2
-
1
1
1
podkarpackie
1
1
1
1
2
podlaskie
1
4
1
3
3
pomorskie
2
4
-
2
2
śląskie
2
2
-
0
1
świętokrzyskie
4
1
1
1
-
warmińsko-mazurskie
4
1
1
1
1
wielkopolskie
6
6
1
5
3
zachodniopomorskie
-
1
1
2
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
bc
-
87.62%
72.08%
72.16%
kujawsko-pomorskie
-
86.47%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
-
85.51%
89.52%
-
bc
bc
lubuskie
-
84.06%
-
bc
79.19%
-
łódzkie
bd
-
-
83.33%
61.42%
64.06%
małopolskie
bd
88.24%
-
-
-
74.74%
mazowieckie
bd
89.13%
88.14%
73.81%
66.16%
72.22%
opolskie
-
90.2%
-
-
bc
70.1%
podkarpackie
bd
-
-
bc
58.88%
-
podlaskie
bd
80.88%
80.19%
65.29%
bc
bc
pomorskie
bd
bc
85.71%
-
bc
80.3%
śląskie
-
87.92%
88.1%
88.57%
64.8%
-
świętokrzyskie
-
85.78%
78.1%
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bd
86.96%
85.85%
-
bc
bd
wielkopolskie
bd
86.76%
79.52%
66.35%
75.76%
73.74%
zachodniopomorskie
-
83.57%
-
86.43%
61.42%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
-
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
1
1
1
1
1
lubelskie
-
1
1
-
1
1
lubuskie
-
1
-
1
1
-
łódzkie
2
-
-
1
1
1
małopolskie
2
1
-
-
-
1
mazowieckie
9
1
1
1
1
1
opolskie
-
1
-
-
1
1
podkarpackie
2
-
-
1
1
-
podlaskie
1
1
1
1
1
1
pomorskie
1
1
1
-
1
1
śląskie
-
1
1
1
1
-
świętokrzyskie
-
1
1
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
-
1
1
wielkopolskie
4
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
1
-
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy otolaryngologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne,

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w otorynolaryngologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Otologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rynologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy opieki geriatrycznej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii 
74 tygodnie (370 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych** 

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia ogólna
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
Otolaryngologia dziecięca
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Audiologia i foniatria
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraSamodzielnie
Ucho: 1) zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego: uszkodzenie pourazowe, krwotoki, ciała obce2) zabiegi na uchu środkowym: paracenteza, drenaż jam bębenkowych
20 (w ciągu roku pożądane wykonanie 10 zabiegów)
Nos, zatoki (w tym: tamponady, lokalne opanowanie krwotoków z nosa)
20 (w ciągu roku pożądane wykonanie 10 zabiegów)
Krtań (w tym: tracheotomie)
20 (w ciągu roku pożądane wykonanie 10 zabiegów)

Łączna liczba zabiegów i procedur obligatoryjnych: 60 w ciągu 2 lat szkolenia

Moduł Specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi”
4 dni (32 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Otochirurgia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rynochirurgia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Onkologia w otorynolaryngologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto- i rynochirurgii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

  Staże kierunkowe (podstawowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
   144 tygodnie (720 dni roboczych*)
   kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych – potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

   *dzień roboczy = 7h 35min

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

    StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
    Chirurgia ogólna
    4 tygodnie (20 dni roboczych*)
    Chirurgia onkologiczna
    8 tygodni (40 dni roboczych)
    Chirurgia szczękowo-twarzowa
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Chirurgia plastyczna
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Intensywna opieka chirurgiczna
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Otolaryngologia
    8 tygodni (40 dni roboczych), w dwóch ośrodkach po 4 tygodnie w każdym
    Otolaryngologia dziecięca
    2 tygodnie (10 dni roboczych)

    *dzień roboczy = 7h 35min
    **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

    Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

     Zabieg/proceduraSamodzielnie
     Ucho
     w tym: 1) zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego: uszkodzenie pourazowe, krwotoki, ciała obce, plastyczne korekcje małżowiny i podobne,
     2) zabiegi na uchu środkowym: paracenteza, drenaż jam bębenkowych, myringoplastyka, operacja doszczętna, operacja poprawiająca słuch)
     40 zabiegów (w ciągu roku pożądane wykonanie 10 zabiegów)
     Nos, zatoki
     w tym: 1) zabiegi w jamie nosa: polipektomia, tamponady, operacje przy krwotokach z nosa (podwiązanie tętnic),
     2) zabiegi na rusztowaniu kostno-chrzęstnym nosa: rynoplastyka,
     3) zabiegi obejmujące zatoki przynosowe, nasoantrostomia, sinusoskopia,
     4) zabiegi na częściach miękkich twarzoczaszki: przetoki torbiele, zmiany pourazowe)
     40 zabiegów (w ciągu roku pożądane wykonanie 10 zabiegów)
     Krtań
     w tym:
     1) tracheotomie2) intubacje lub tracheoskopie łącznie z zabiegami usuwania ciała obcego3) zabiegi wewnątrzkrtaniowe: direktoskopia, mikrolaryngoskopia, pobieranie wycinków, usuwanie polipów i/lub odpowiednie im zabiegi4) ezofagoskopie: diagnostyczne i/lub usuwanie ciała obcego itp.)
     40 zabiegów (pożądane wykonanie 10 zabiegów w ciągu roku)
     Gardło (w tym:
     1) tonsillektomie,
     2) adenotomie,
     3) zabiegi nacięcia ropnia okołomigdałkowego lub pozagardłowego4) zabiegi przy zmianach pourazowych, zapalnych, zwyrodnieniowych, kamica ślinianki podżuchwowej itp.)
     50 zabiegów (pożądane wykonanie 15 zabiegów w ciągu roku)
     Szyja ( w tym:
     1) zabiegi w przypadkach ropni, ropowicy, nowotworów niezłośliwych, torbieli, uszkodzeń pourazowych części miękkich szyi,
     2) zabiegi na drogach chłonnych szyi (całkowita, częściowa resekcja węzłów chłonnych szyi)) 
     20 zabiegów (pożądane wykonanie 6 zabiegów w ciągu roku)

     Łączna liczba zabiegów i procedur obligatoryjnych: 190 w ciągu 4 lat realizacji modułu specjalistycznego

     Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

     Pełnienie dyżurów medycznych 

     Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

     Moduł Podstawowy

     Kursy specjalizacyjne

     Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

     Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
     „Otologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
     „Rynologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie
     do diagnostyki i terapii”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Kurs praktyczny w zakresie diagnostyki otologicznej,
     otoneurologicznej, rynologicznej i laryngologicznej”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
     kursu.
     „Podstawy opieki geriatrycznej”
     1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
     „Przetaczanie krwi i jej składników”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
     kursu.
     „Orzecznictwo lekarskie”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
     „Profilaktyka i promocja zdrowia”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)

     Staże kierunkowe (podstawowe)

     Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

     StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
     Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
     78 tygodni (390 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

     Staże kierunkowe (kierunkowe)

     StażCzas trwania
     Forma zaliczenia, uwagi
     Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólne
     2 tygodnie (10 dni roboczych)(zalecany jako pierwszy dozrealizowania ze staży kierunkowych)
     kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
     Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej
     2 tygodnie (10 dni roboczych)
     Staż kierunkowy w zakresie audiologii i foniatrii
     2 tygodnie (10 dni roboczych)

     Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

     Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

     Oznaczenie procedur:

     Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

     Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

     Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

     I. Otologia

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne
     Otoskopia
     50
     0
     Endoskopia nosa, zatok, gardła i krtani
     50
     0
     Badanie stroikami
     50
     0
     Audiometria tonalna
     25
     0
     Audiometria słowna
     15
     0
     Audiometria nadprogowa
     10
     0
     Audiometria impedancyjna
     30
     0
     Audiometria odpowiedzi wywołanych (ABR, ERA)
     15
     0
     Otoemisje akustyczne (OEA)
     0
     25
     Metody/testy badań przesiewowych dotyczących słuchu, głosu, smaku i węchu
     0
     20
     Ocena czynności narządu równowagi (z obserwacją oczopląsu w okularach Frenzla)
     Oczopląs samoistny
     25
     0
     Oczopląs wywołany ze zmiany położenia
     20
     0
     Odruchy statokinetyczne (np. Unterberger'a, Romberg'a)
     20
     0
     Czynność nerwu twarzowego
     Testy topodiagnostyczne: Schirmer'a, smakowe, odruch z mięśnia strzemiączkowego
     25
     0
     Interpretacja badań obrazowych
     Klasyczne zdjęcia RTG, TK, MR, angiografii i innych
     0
     25

     II. Nos i zatoki przynosowe

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne
     Rynoskopia przednia i tylna
     50
     0
     Endoskopia jam nosa i nosogardła
     50
     0
     Badanie węchu
     25
     0
     Zatoki przynosowe
     Endoskopia jam nosa zatok przynosowych
     0
     10
     Otwarcie i płukanie zatoki szczękowej
     0
     10

     III. Krtań, tchawica

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne
     Laryngoskopia pośrednia
     20
     0
     Laryngoskopia z użyciem optyki
     15
     0
     Przeznosowa laryngoskopia przy użyciu giętkiego
     endoskopu
     15
     0
     Procedury chirurgiczne
     Intubacja dotchawicza
     0
     5

     IV. Jama ustna, gardło, przeły

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne (dorosłych i dzieci)
     Asofaryngoskopia
     25
     0
     Hipofaryngoskopia
     25
     0
     Endoskopowa ocena narządów jamy ustnej, gardła i przełyku, przy użyciu giętkiego i sztywnego endoskopu, włączając w to biopsję, pobieranie wymazów
     0
     25
     Procedury chirurgiczne
     Usuwanie kamieni gruczołów ślinowych z dojścia przez jamę ustną
     0
     5
     Usuwanie ciał obcych
     0
     10

     V. Głowa i szyja

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne (dorosłych i dzieci)
     Badanie kliniczne czynności nerwów czaszkowych
     10
     0
     Procedury chirurgiczne
     Nacinanie i drenaż ropni
     0
     10

     Moduł specjalistyczny

     Kursy specjalizacyjne

     Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

     Nazwa kursu
     Czas trwania/liczba godzin
     Forma zaliczenia
     „Wprowadzenie do specjalizacji
     w otorynolaryngologii”
     (Kurs wprowadzający)
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
     „Wprowadzenie do chirurgii głowy i szyi”
     4 dni (32 godziny dydaktyczne)
     „Otochirurgia”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Rynochirurgia”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Onkologia w otorynolaryngologii”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Ćwiczenia praktyczne w zakresie oto- i ryno i fonochirurgii”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
     kursu
     „Otorynolaryngologia”(Kurs atestacyjny)
     5 dni (40 godzin dydaktycznych)
     (w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

     Staże kierunkowe

     SZKOLENIE W ZAKRESIE CHIRURGII

     StażCzas trwania
     Forma zaliczenia/uwagi
     Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej
     4 tygodnie (20 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
     Staż kierunkowy w zakresie chirurgii onkologiczne
     8 tygodni (40 dni roboczych)
     Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowe
     2 tygodnie (10 dni roboczych)
     Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej
     2 tygodnie (10 dni roboczych)
     Staż kierunkowy w oddziale intensywnej opieki chirurgicznej
     2 tygodnie (10 dni roboczych).

     SZKOLENIE W ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGII

     StażCzas trwaniaForma zaliczenia/uwagi
     Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
     98 tygodni (490 dni roboczych).
     kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
     Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii w innym ośrodku I
     4 tygodnie (20 dni roboczych)
     Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii w innym ośrodku II
     4 tygodnie (20 dni roboczych).
     Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej
     2 tygodnie (10 dni roboczych)

     Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

     Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

     Oznaczenie procedur:

     Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

     Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

     Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

     I. Otologia

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury chirurgiczne
     Nacięcie błony bębenkowej – myringotomia
     50
     0
     Zakładanie drenów wentylacyjnych
     30
     0
     Plastyka błony bębenkowej – myringoplastyka
     0
     20
     Mastoidectomia:
     – prosta
     – zmodyfikowana
      50

     010
     Tympanoplastyka z rekonstrukcją łańcucha kosteczek
     0
     20
     Wszczepienie implantów słuchowych
     0
     10
     Stapedektomia, stapetodomia
     0
     20
     Łącznie
     85
     80

     II. Nos i zatoki przynosowe

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury chirurgiczne
     Nos
     Polipektomia
     10
     0
     Chirurgia małżowin nosowych
     0
     10
     Septoplastyka
     0
     20
     Zatoki przynosowe
     Endoskopowa antrostomia
     10
     0
     Radykalna antrostomia (operacja Caldwella i Luca
     0
     5
     Ethmoidektomia wewnątrznosowa (chirurgia endoskopowa,
     mikroskopowa)
     0
     25
     Frontoetmoidektomia (endoskopowa)
     0
     5
     Naprawa uszkodzeń po urazie (traumatologia)
     0
     5

     III. Krtań, tchawica

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne
     Laryngoskopia bezpośrednia
     25
     0
     Ikrolaryngoskopia
     15
     0
     Tracheoskopia z użyciem sztywnego endoskopu
     5
     0
     Biopsja wewnątrzkrtaniowa
     0
     5
     Procedury chirurgiczne
     chirurgia laserowa krtani i tchawicy, pokrewne techniki (np. w przypadku zwężeń)
     0
     15
     Chirurgiczne leczenie zaburzeń głosowych – fonochirurgia
     0
     30

     IV. Jama ustna, gardło, przełyk

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury diagnostyczne (dorosłych i dzieci)
     Ezofagoskopia
     0
     5
     Endoskopowa ocena narządów jamy ustnej, gardła
     i przełyku, przy użyciu giętkiego i sztywnego endoskopu, włączając w to biopsję, pobieranie wymazów, popłuczyn itp. badań
     10
     0
     Procedury chirurgiczne
     Adenotomia
     40
     0
     Tonsillektomia i tonsillotomia
     20
     0
     Nacięcie ropnia około- i zagardłowego
     0
     10
     Nacięcie ropnia około- i zamigdałkowego
     0
     5
     Korekcja zaburzeń rozwojowych
     Podcięcie wędzidełka języka
     5
     0
     Chirurgia
     Chirurgia laserowa jamy ustnej i gardła
     0
     10
     Chirurgia guzów nosogardła
     0
     10
     Chirurgia guzów części ustnej gardła
     0
     10
     Częściowa /całkowita resekcja warg i ich plastyczna
     rekonstrukcja
     0
     4

     V. Głowa i Szyja

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Procedury chirurgiczne
     Postępowanie z ranami otwartymi szyi
     0
     4
     Nacinanie i drenaż ropni
     0
     5
     Leczenie chirurgiczne guzów niezłośliwych
     0
     5
     Chirurgia urazów
     Postępowanie w przypadkach uszkodzeń tkanek miękkich w części środkowej i bocznej twarzy
     10
     0
     Wieloodłamowe złamania w części środkowej i bocznej twarzy
     0
     5
     Usunięcie węzłów chłonnych
     Usunięcie radykalne
     0
     2
     Usunięcie zmodyfikowane
     0
     2
     Usunięcie guza tkanek miękkich
     0
     2
     Chirurgia gruczołów ślinowych
     Wyłuszczenie ślinianki podżuchwowej
     0
     5
     Wyłuszczenie ślinianki podjęzykowej
     0
     5

     Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów otolaryngologii organizowane przez CMKP

     • Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi - podstawy otoneurologii
     • Problemy psychologiczne w chorobach otolaryngologicznych
     • Podstawy fonochirurgii
     • Ocena uszczerbku na zdrowiu dla biegłych sądowych metodą HBT Index
     • Endoskopia w laryngologii dziecięcej

     Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 06.10.2020) 

     Sytuacja na rynku pracy 

     • Liczba specjalistów otolaryngologii: 3711* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
     • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z otolaryngologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
      • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
      • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

     Wynagrodzenie

     Dane aktualne
     Status specjalizacji
     Specjalizacja niedeficytowa
     Pierwsze dwa lata specjalizacji
     7552
     Po dwóch latach specjalizacji
     7779

     Konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii

     Prof. dr hab. Henryk Skarżyński
     Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowe Centrum Mowy i Słuchu
     ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, Kajetany
     tel. (22) 356-03-66

     Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

     Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie otolaryngologii. 

     W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

     • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodni + 2 dni/12 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 4 tygodni + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
     • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji (moduł specjalistyczny),
     • musi wziąć (udokumentowany) udział w zjazdach i sympozjach z dziedziny otorynolaryngologii (min. 2 w ciągu 2 lat - moduł podstawowy, min. 3 w ciągu 4 lat, w tym 1 czynny - moduł specjalistyczny),
     • jest zobowiązany do samokształcenia w chirurgii ucha i kości skroniowej oraz masywu szczękowo-sitowego prowadzonego w formie ćwiczeń praktycznych na odpowiednich preparatach (moduł podstawowy).

     Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie otolaryngologii

     Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie otolaryngologii

     • Liczba cytowań 632: “Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis” PMID: 25832968
     • Liczba cytowań 344: “Synaptopathy in the noise-exposed and aging cochlea: Primary neural degeneration in acquired sensorineural hearing loss” PMID: 25769437
     • Liczba cytowań 195: “Cost of adult chronic rhinosinusitis: A systematic review” PMID: 25640115

     Wydarzenia

     Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie otolaryngologii. 

     Referencje

     1. Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0721-program-1.pdf (ostatni dostęp: 07.10.2020)
     2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=21&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 07.10.2020)
     3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
     4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
     5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
     6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

     Zaloguj się