Justyna Krysztowiak-Wiese

Stażystka na Erasmusie w Austrii. Przez rok studiowała w Hiszpanii. Odbyła dwumiesięczne praktyki w Słowacji, Chorwacji i Niemczech. Kocha sport, ortopedię, sztukę, podróże autostopem, języki obce i ludzi! Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Ogólnopolskim Studenckim Towarzystwie Ortopedycznym. Człowiek renesansu pełen dysonansu z pozytywnym ADHD życiowym.