• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Cusicrom® 4%

krople do oczu
40 mg/ml
1 but. 10 ml

Cena i refundacja

100%
20,60
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Leczenie chorób alergicznych oczu, takich jak: sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie spojówek, wiosenne zapalenie rogówki i spojówek, alergiczne (atopowe) zapalenie rogówki. Alergie związane z używaniem soczewek kontaktowych.

Dawkowanie

Zazwyczaj zakrapla się 1 lub 2 krople produktu leczniczego do każdego oka, 4-6 x/dobę, w regularnych odstępach czasu. Liczbę dawek dobowych leku oraz czas jego stosowania można modyfikować zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi przez lekarza. Objawowa reakcja na leczenie występuje po kilku dniach stosowania produktu, ale czasami konieczne jest podawanie przez okres do 6 tyg. O długości okresu podawania leku decyduje lekarz.

Uwagi

W celu prawidłowego podania leku należy lekko odciągnąć ku dołowi powiekę i zakroplić produkt leczniczy do worka spojówkowego. Krople do oczu należy podawać z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych. Aby uniknąć zakażenia kropli nie wolno dotykać końcówką zakraplacza do jakichkolwiek powierzchni. Jeśli po zdjęciu nakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go wyrzucić przed zastosowaniem leku.

Działanie

Kromoglikan disodu jest lekiem przeciwalergicznym, działającym poprzez hamowanie degranulacji komórek tucznych, uwrażliwionych ekspozycją na specyficzne antygeny. Kromoglikan disodu zapobiega degranulacji komórek tucznych i w ten sposób pozwala uniknąć uwolnienia histaminy i innych substancji aktywnych biologicznie, które biorą udział w przebiegu reakcji alergicznych. Lek ten nie wykazuje działania obkurczającego naczynia, przeciwhistaminowego, rozszerzającego oskrzela ani przeciwzapalnego.

Skład

1 ml roztw. zawiera 40 mg kromoglikanu disodu. Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,01% (środek konserwujący).

Interakcje

Nie opisano żadnych klinicznie istotnych interakcji. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne produkty lecznicze podawane miejscowo do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Do stosowania wyłącznie do oczu. Krople do oczu zawierają benzalkoniowy chlorek, który może wywoływać podrażnienie oczu oraz powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjentów należy poinformować, że przed zastosowaniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe, a następnie odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Nie udowodniono bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli niewyraźne widzenie występuje po zakropleniu leku do oka, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu odzyskania prawidłowej ostrości wzroku.

Działania niepożądane

W badaniach klinicznych, najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym było uczucie dyskomfortu w oku występujące u 6,67% pacjentów przyjmujących krople do oczu. Zaburzenia oka: (często) uczucie dyskomfortu w oku; (niezbyt często) wyciek z oka, świąd oka, zaburzenia czucia w obrębie oka, zwiększone łzawienie, przekrwienie oka. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu wymieniono poniżej. Ich częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Zaburzenia oka: (nieznana) podrażnienie oka.

Ciąża i laktacja

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wskazują, że kromoglikan disodu wywołuje wady rozwojowe lub działa szkodliwie na płód/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję po podaniu kromoglikanu disodu. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania tego produktu kobietom w ciąży. Jeżeli jest to konieczne, można rozważyć stosowanie produktu w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania kromoglikanu disodu lub jego metabolitów do mleka ludzkiego. Ponieważ wiele leków przenika do mleka ludzkiego, należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt u kobiet karmiących piersią. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Nie wiadomo czy kromoglikan disodu wpływa na płodność u ludzi.

Przedawkowanie

Ze względu na właściwości produktu nie oczekuje się występowania działań toksycznych związanych z przedawkowaniem tego produktu po podaniu do oka, ani z przypadkowym spożyciem zawartości jednej butelki.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H10
Zapalenie spojówek

Choroby układu oddechowego

J30.1
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
J30.2
Inne sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
J30.3
Inne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Cusicrom® 4%

krople do oczu
40 mg/ml
1 but. 10 ml

Cena i refundacja

100%
20,60

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Dermatoza zapalna u dzieci i dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wirusowe, bakteryjne czy alergiczne?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nieprawidłowości w wydzielaniu i strukturze łez
Zapisuję
Zapisz
Zapisane