• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

CromoHEXAL®

krople do oczu [roztw.]
20 mg/ml
1 op. 10 ml

Cena i refundacja

100%
10,61
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Zapobieganie ostremu i przewlekłemu alergicznemu zapaleniu spojówek. Zapobieganie zapaleniu spojówek w przebiegu kataru siennego (tzw. „wiosennemu” alergicznemu zapaleniu spojówek).

Dawkowanie

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat: stosuje się zazwyczaj 1-2 krople do każdego oka 4x/dobę.Gdy objawy ustąpią, można wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku.

Uwagi

W celu prawidłowego podania produktu leczniczego należy lekko odciągnąć ku dołowi powiekę i zakroplić roztwór do worka spojówkowego. Krople do oczu stosuje się jedynie zapobiegawczo tak długo, jak to jest konieczne. Leczenie należy kontynuować nawet po ustąpieniu objawów, przez cały okres ekspozycji pacjenta na alergen (pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe).

Działanie

Doświadczenia na zwierzętach i badania in vitro wykazały, że sodu kromoglikan hamuje degranulację zaktywowanych komórek tucznych (mastocytów) i uwalnianie mediatorów reakcji zapalnych po ekspozycji na antygen. Mediatory te są biologicznymi cząsteczkami efektorowymi albo już obecnymi w komórkach (np. histamina, kininy, czynnik chemotaktyczny eozynofilów - ECF, czynnik chemotaktyczny neutrofilów - NCF), albo syntetyzowanymi de novo w odpowiedzi na pobudzenie struktur błony śluzowej zawierających kwas arachidonowy (np. prostaglandyny, leukotrieny). Działanie stabilizujące komórki tuczne obserwowano również u ludzi podczas skurczu oskrzeli wywołanego przez antygen za pośrednictwem IgE oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Natychmiastowa reakcja alergiczna związana jest głównie z histaminą. Prostaglandyny i leukotrieny biorą udział w powstaniu późnych reakcji nadwrażliwości. Mediatory chemotaktyczne, takie jak ECF, NCF i leukotrien B4, odpowiadają za późne reakcje alergiczne. Kromoglikan sodu działa również w mechanizmach nadwrażliwości, które nie są głównie związane z układem odpornościowym, takich jak astma wysiłkowa lub wywołana oparami dwutlenku siarki (SO2). Oprócz innych postulowanych mechanizmów działania sodu kromoglikan działa również antagonistycznie w stosunku do wapnia: blokuje kanały wapniowe związane z receptorem IgE i w ten sposób hamuje napływ jonów wapnia do komórki tucznej za pośrednictwem receptora, a w konsekwencji degranulację mastocytów. Sodu kromoglikan wiąże się swoiście z białkiem, które stanowi część kanału wapniowego kontrolowanego przez receptor IgE. Ten mechanizm działania jest wspólny dla wszystkich błon śluzowych (np. oskrzeli, oka, nosa, oczu, jelit).

Skład

1 ml roztw. zawiera 20 mg sodu kromoglikanu.

Interakcje

Nie są znane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sodu kromoglikan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

W przypadku stanu zapalnego, również alergicznego zapalenia spojówek, okulista musi ocenić, czy mimo dolegliwości pacjent może stosować soczewki kontaktowe. Chlorek benzalkoniowy może spowodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Chlorek benzalkoniowy może zmienić ich zabarwienie. Miękkie soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zakropleniem produktu leczniczego i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Nie określono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u dzieci poniżej 4 lat. Krople do oczu wpływają na ostrość widzenia przez kilka minut po podaniu, dlatego przed podjęciem prowadzenia pojazdu, obsługiwania maszyn lub pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach należy odczekać aż do ustąpienia zaburzeń widzenia.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) reakcje nadwrażliwości, pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji anafilaktycznych ze skurczem oskrzeli, związanych ze stosowaniem sodu kromoglikanu. Zaburzenia oka: (niezbyt często) odczucie kłucia i pieczenia oczu, obrzęk spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie spojówek; (rzadko) podrażnienie oka. Krople do oczu zawierają chlorek benzalkoniowy (konserwant), który może spowodować działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne lub zaburzenia smaku. Należy poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia cięższych dolegliwości, zwłaszcza gdy podejrzewa się nadwrażliwość na sodu kromoglikan, pacjent powinien odstawić lek i niezwłocznie kontaktować się z lekarzem lub udać do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

Ciąża i laktacja

Teratogennego działania sodu kromoglikanu nie wykazano ani w badaniach na zwierzętach, ani na podstawie dotychczasowego doświadczenia u ludzi. Mimo to krople można tosować u kobiet w okresie ciąży jedynie w razie konieczności i po dokładnym rozważeniu ewentualnych zagrożeń i korzyści. Jak wskazują badania na zwierzętach i właściwości fizyko-chemiczne sodu kromoglikanu, jego przenikanie do mleka kobiet karmiących piersią jest mało prawdopodobne. Nie dowiedziono, aby sodu kromoglikan stosowany przez matkę miał jakiekolwiek niepożądane działanie na karmione piersią dziecko. Krople do oczu można stosować w okresie karmienia piersią tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Przedawkowanie

Żadne działanie, poza obserwacją medyczną, nie jest konieczne. Nie są dotychczas znane przypadki przedawkowania sodu kromoglikanu.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H10
Zapalenie spojówek

Choroby układu oddechowego

J30.1
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
J30.2
Inne sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
J30.3
Inne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

CromoHEXAL®

krople do oczu [roztw.]
20 mg/ml
1 op. 10 ml

Cena i refundacja

100%
10,61

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Dermatoza zapalna u dzieci i dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wirusowe, bakteryjne czy alergiczne?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nieprawidłowości w wydzielaniu i strukturze łez
Zapisuję
Zapisz
Zapisane