Wyszukiwarka leków
Azopt
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Azopt

krople do oczu [zaw.]
10 mg/ml
1 but. 5 ml

Cena i refundacja

R
10,14
S
bezpł.
100%
33,43
DZ
bezpł.
Eksploruj
Ostrzeżenia
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. Przedawkowanie
 12. ICD-10

Wskazania

Preparat jest wskazany do obniżania podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadku: nadciśnienia ocznego, jaskry z otwartym kątem przesączania w monoterapii u pacjentów dorosłych nie reagujących na leczenie β-blokerami lub u pacjentów dorosłych, u których β-blokery są przeciwwskazane; oraz w leczeniu skojarzonym z β-blokerami lub analogami prostaglandyn.

Dawkowanie

Podczas stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, podaje się 2x/dobę po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Niektórzy pacjenci mogą lepiej reagować, kiedy produkt jest podawany 3x/dobę po 1 kropli. Pacjenci w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne. Zaburzenia czynności wątroby i nerek. Produktu leczniczego nie badano u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, z tego względu nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów. Produktu leczniczego nie badano u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (ClCr <30 ml/min) lub u pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną. Z uwagi, iż brynzolamid i jego główny metabolit wydalane są głównie przez nerki, stosowanie produktu leczniczego u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego leczniczego u niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat. Aktualne dane, patrz ChPL. Produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u niemowląt, dzieci i młodzieży.

Uwagi

Z uwagi na obecność - jako środka konserwującego - chlorku benzalkoniowego, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe, należy informować używających je pacjentów o potrzebie odczekania 15 min od momentu zakroplenia preparatu do ich założenia.

Działanie

Preparat należy do grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej, IAW (ang. CAI). Anhydraza węglanowa, AW (ang. CA) jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu (również w oku), katalizującym przebieg odwracalnej reakcji łączenia dwutlenku węgla z wodą i rozpadu kwasu węglowego. Brynzolamid jest inhibitorem izoenzymu CA przeważającego w oku (CA-II). Jego działanie polega na hamowaniu CA w wyrostkach ciała rzęskowego, w następstwie czego dochodzi do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej i tym samym - obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP). Przypuszczalny mechanizm działania polega na spowolnieniu wytwarzania jonów dwuwęglanowych i w następstwie tego zmniejszenie transportu sodu i płynów. Główną drogą eliminacji leku z ustroju jest wydalanie nerkowe.

Skład

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu. Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy, mannitol, karbomer 974P, tyloksapol, wersenian disodowy, chlorek sodu, kwas solny lub wodorotlenek sodu (do ustalenia właściwego pH) i woda oczyszczona.

Interakcje

Nie prowadzono specjalnych badań interakcji preparatu z innymi lekami - z wyjątkiem podawanych miejscowo β-blokerów (nie zaobserwowano niepożądanych interakcji z preparatami zawierającymi timolol). Ze względu na możliwość wchłaniania ogólnoustrojowego należy brać pod uwagę wystąpienie interakcji opisywanych podczas stosowania doustnych CAI.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na brynzolamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, nadwrażliwość na sulfonamidy, ciężkie upośledzenie czynności nerek, kwasica hiperchloremiczna.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Upośledza !

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Substancja czynna preparatu jest sulfonamidem i wchłania się układowo, pomimo stosowania miejscowego. Dlatego też, mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak po podaniu sulfonamidów. Jeśli wystąpi nadwrażliwość lub ciężkie objawy niepożądane, stosowanie preparatu należy przerwać. Istnieje możliwość wystąpienia efektu addycyjnego do znanych układowych skutków zahamowania CA u pacjentów otrzymujących doustny CAI oraz Azopt. Stosowanie takiej terapii nie było badane i nie jest zalecane. Podobnie brak jest dostatecznego doświadczenia na temat stosowania preparatu u pacjentów chorych na jaskrę pseudoeksfoliacyjną i barwnikową. Dane na temat stosowania brynzolamidu z innymi lekami p/jaskrowymi - z wyjątkiem timololu - są ograniczone. Należy starannie monitorować stosowanie leku u pacjentów noszących soczewki kontaktowe, ponieważ CAI mogą wpływać na stopień uwodnienia rogówki, co może zwiększać ryzyko jej uszkodzenia u tej grupy pacjentów. Staranne monitorowanie jest również zalecane u innych pacjentów ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia rogówki, jak np. u pacjentów z cukrzycą. Z uwagi na doniesienia, iż zawarty w preparacie (powszechnie używany jako środek konserwujący) chlorek benzalkoniowy może powodować punktowatą keratopatię i/lub toksyczną wrzodziejącą keratopatię, wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów z suchością oka lub z uszkodzeniem rogówki. U pacjentów w podeszłym wieku doustne CAI mogą upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i/lub koordynacji ruchowej, co należy wziąć pod uwagę zważywszy na wchłanianie ogólnoustrojowe miejscowo stosowanego preparatu. Po zakropleniu preparatu mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia wpływające na zdolność do prowadzenia pojazdów.

Działania niepożądane

Miejscowe: często - niewyraźne widzenie, uczucie dyskomfortu w oku (przejściowe pieczenie lub kłucie po zakropleniu), uczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie oka; sporadycznie: suchość, ból lub świąd oka, obecność wydzieliny w oku, zapalenie rogówki, brzegów powiek lub spojówek, strupy na brzegach powiek, uczucie lepkości, łzawienie, zmęczenie oka, uszkodzenie rogówki, grudki spojówkowe i nieprawidłowe widzenie. Układowe: przejściowe zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak w ustach), czemu można nieraz zapobiec poprzez uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub lekkie zamknięcie powiek po zakropleniu leku.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stanowczo nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią.

Przedawkowanie

Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, rozwój kwasicy, a także możliwe są działania niepożądane ze strony układu nerwowego. Konieczne jest monitorowanie stężeń elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i wartości pH krwi.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H40
Jaskra
H40.0
Podejrzenie jaskry
H40.1
Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania


Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. Przedawkowanie
 12. ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Azopt

krople do oczu [zaw.]
10 mg/ml
1 but. 5 ml

Cena i refundacja

R
10,14
S
bezpł.
100%
33,43
DZ
bezpł.

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Co powinien wiedzieć lekarz POZ?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane