Wytyczne KRAUM to ważne wskazówki dla uczelni

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wydała rekomendacje dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych. Czy uczelnie będą brały je pod uwagę? 

Rekomendacje opracowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) to wskazówki dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Koncentrują się na trzech obszarach: gwarantowania zdobycia w procesie kształcenia właściwych kompetencji zawodowych, metodyki kształcenia, środowiska nauczania. Odnoszą się m.in. do potrzeby unowocześnienia metod, narzędzi, technik pracy ze studentami.

uczelnie-medyczne
wytyczne

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.