Publikacje
Wiadomości
Wytyczne KRAUM to ważne wskazówki dla uczelni

Wytyczne KRAUM to ważne wskazówki dla uczelni

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wydała rekomendacje dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych. Czy uczelnie będą brały je pod uwagę? 

Rekomendacje opracowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) to wskazówki dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Koncentrują się na trzech obszarach: gwarantowania zdobycia w procesie kształcenia właściwych kompetencji zawodowych, metodyki kształcenia, środowiska nauczania. Odnoszą się m.in. do potrzeby unowocześnienia metod, narzędzi, technik pracy ze studentami.

To zbiór dobrych praktyk w obszarze jakości kształcenia, odpowiadających na wyzwania nie tylko dynamicznie rozwijającej się wiedzy medycznej czy otoczenia społeczno-gospodarczego, ale także oczekiwań studentów. W naszych zaleceniach mówimy też o środowisku, w jakim studenci powinni być kształceni, w jakim mają możliwość poznania aktualnych metod diagnostycznych i nowoczesnych metod leczenia. Uważamy, że najbardziej naturalnym środowiskiem nauczania są uczelnie akademickie i szpitale kliniczne, które są liderami we wdrażaniu nowych technologii i innowacyjnego podejścia do leczenia, jak również prowadzą wartościowe badania naukowe 

– mówił podczas konferencji prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. Dokument może pomóc uczelniom, którzy prowadzą nauczanie na kierunkach lekarskich

Wskazujemy, jakie kryteria powinny zostać spełnione, aby taki kierunek gwarantował odpowiednią jakość kształcenia. Poza tym rekomendacje pomagają, podsuwając pewne rozwiązania dotyczące na przykład form kształcenia, nie tylko opierając się wyłącznie na treściach i regulaminowych ustawowych wymaganiach

 – dodał prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.   

W Siedlcach rekomendacje są wdrożone 

Jak podkreśla dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, uczelnia przygotowując się, do uruchomienia kierunku lekarskiego kierowała się m.in. zaleceniami zapisanymi w rozporządzeniu MEiN, które określa standardy kształcenia na tym kierunku.

Wszystkie rekomendacje zawarte w dokumencie KRAUM są spełnione. Kadra nauczająca rekrutuje się spośród lekarzy, którzy krocząc ścieżką drogi naukowej i zawodowej uzyskują kolejne stopnie i tytuły zawodowe i naukowe, dając tym dowód śledzenia aktualnego rozwoju nauk medycznych, opartego na faktach 

– mówi dziekan.

Ponadto, jak podkreśla, dzięki małym grupom studentów możliwe jest nawiązanie bliskich relacji nauczyciel/mistrz- uczeń, które pozwolą na przekazywanie nie tylko wiedzy, ale także kompetencji społecznych, socjalnych i etycznych. Uczelnia chwali się bazą naukowo-dydaktyczną opartą na „od lat prężnie działających, Wydziałach Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych i Nauk Humanistycznych, co pozwala na prowadzenie wszechstronnej i interdyscyplinarnej edukacji”. 

 Wybudowanie i uruchomieniem nowej bazy dydaktycznej m.in. Pracowni Anatomii Prawidłowej, Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki, Centrum Symulacji Medycznych oraz nowoczesnej bazy diagnostyczno-terapeutycznej lokalnych szpitali pozwala na realizację wszystkich postulatów i rekomendacji dotyczących metodyki kształcenia wymienionych w dokumencie KRAUM 

– dodaje dr hab. n. med. Jakub Radziszewski.

Także Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie kieruje się wskazówkami KRAUM.

Zawsze z uwagą pochylamy się nad dokumentami opracowanymi przez profesjonalne gremia akademickie, a wypływające z nich wnioski uwzględnia w swoich koncepcjach kształcenia i uprawiania nauki. Podobnie, rekomendacje KRAUM-u dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych, dotyczące kompetencji ich absolwentów, metodyki kształcenia i budowania właściwego środowiska kształcenia dla studentów kierunków medycznych, będą ważnym punktem odniesienia dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie w zarówno na funkcjonujących na KUL kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa, biotechnologii oraz na kierunku lekarskich, który zostanie uruchomiony w październiku 2023 roku 

– mówi dr hab. Robert Szwed, rzecznik prasowy, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Dodaje, że „ponad stuletnie funkcjonowanie i doświadczenia KUL, daje rękojmię, że absolwenci (w tym absolwenci kierunków medycznych), wyróżniają się najwyższym poziomem przygotowania merytorycznego”.

Program, który będzie realizowany na kierunku lekarskim, spełnia wszelkie standardy kształcenia, w tym dotyczące treści, zgodnie z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

– dodaje rzecznik. 

Rekomendacje w pełni zbieżne z koncepcją kształcenia w Płocku 

Rekomendacje KRAUM przyjmuję jako swego rodzaju kompilację kryteriów kształcenia na kierunku lekarskim wynikających ze standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz ze szczegółowych kryteriów dokonywania oceny programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną, potwierdzonych wnioskami z wieloletniego doświadczenia uczelni zrzeszonych w KRAUM, które od lat prowadzą studia na kierunku lekarskim. Rekomendacje te są w pełni zbieżne z koncepcją kształcenia na kierunku lekarskim, którą Akademia Mazowiecka w Płocku przedstawiła w procesie ubiegania się o zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie i prowadzenie tego kierunku studiów 

– mówi dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku, Prorektor ds. Collegium Medicum.

Jak podkreśla prorektor, uczelnia dążąca do zapewnienia jak najwyższej jakości procesu przygotowywania adeptów sztuki lekarskiej na pewno będzie uwzględniała wszelkie propozycje i dobre praktyki służące wykształceniu absolwentów.

Składając wniosek o utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim do MEiN musieliśmy udowodnić, że nasza oferta spełnia wymagania obowiązującego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz powiązanymi z tym standardem szczegółowymi kryteriami oceny PKA. Kryteria te są jednakowe dla wszystkich uczelni: uniwersytetów, akademii i szkół zawodowych 

– dodaje.

Jak podkreślają władze uczelni, uruchomienie kierunku lekarskiego w Płocku, to „konieczność, a uczciwa konkurencja wymusza jakość”.

Na tę decyzję złożyły się trzy czynniki: zainteresowanie kandydatów, pracodawców oraz możliwości uczelni. Po pierwsze oferta studiów na kierunku lekarskim na Mazowszu, ale i w całej Polsce, nadal nie jest wystarczająca do potrzeb. Prowadzimy studia medyczne - pielęgniarstwo i położnictwo, ale kandydaci notorycznie zwracali się do nas z pytaniem o kierunek lekarski. Z drugiej strony cały czas jest dużo ofert pracy dla przyszłych absolwentów - mimo, że kolejne uczelnie uruchomiły w minionych latach ten kierunek, także poza uniwersytetami medycznymi. Wystarczy spojrzeć na dostępność do usług medycznych. Cały czas mamy za mało lekarzy, a średnia wieku pracujących wciąż rośnie. Na naszym lokalnym rynku pracy w Płocku i innych miastach Mazowsza sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Potrzebę uruchomienia kierunku lekarskiego w Płocku zgłaszali współpracujący z nami przy innych kierunkach medycznych - dyrektorzy szpitali, przychodni, a także organy założycielskie - władze samorządów miast, powiatów, województw. Trzecia składowa decyzji o nowym kierunku to możliwości i potencjał Akademii Mazowieckiej w Płocku. Posiadamy dobrze wyposażoną bazę, kadrę badawczo-dydaktyczną oraz potencjał do prowadzenia badań w dyscyplinie nauki medyczne i dyscyplinie nauki o zdrowiu, dobrą współpracę ze szpitalami i innymi jednostkami leczniczymi. Mamy więc partnerów do prowadzenia kształcenia praktycznego i pracy badawczej 

– mówi dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka.

Zapewnia, że przestrzeganie przez uczelnię wytycznych dot. standardu przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz kryteriów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także implementacja dobrych praktyk z uniwersyteckiego kształcenia lekarzy umożliwi pożądaną jakość kształcenia na kierunku lekarskim.

Przeczytaj też wywiad z prof. Marcinem Gruchałą, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaloguj się

uczelnie-medyczne
wytyczne

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły