Publikacje
Wiadomości
Szkoły wyższe są chętne, by kształcić medyków

Szkoły wyższe są chętne, by kształcić medyków

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że uczelnie kształcące lekarzy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej liczby absolwentów, która zabezpieczyłaby potrzeby w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego zmienią się przepisy, by jeszcze więcej szkół wyższych mogło uruchomić kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny. Kiedy rozpocznie się masowe kształcenie medyków? 

Deficyt personelu medycznego w Polsce prowadzący do ograniczenia dostępu do usług medycznych, to jeden z najbardziej aktualnych problemów. Pomysłem resortu zdrowia na zwiększenie liczby personelu medycznego jest m.in. podwyższanie limitów miejsc na studiach czy kredyt studencki dla przyszłych lekarzy. Resort edukacji również dostrzega problem i ma rozwiązanie. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki ogłosił, że medycy będą się kształcić także poza uniwersytetami medycznymi. Taka sytuacja już ma miejsce – obecnie w Polsce kierunek lekarski jest prowadzony na 22 uczelniach nadzorowanych przez MEiN (9 uczelni publicznych i 4 niepubliczne). Jak informuje nas MEiN, wiele uczelni wyrażało gotowość rozpoczęcia kształcenia lekarzy, dlatego wychodząc im naprzeciw przewidziano uelastycznienie warunków formalnych dotyczących uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

 - Złagodzone będą wymogi formalne, natomiast priorytetem pozostanie jakość kształcenia i jego wysoki poziom. Należy zaznaczyć, że nowe uczelnie na etapie ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na kształcenie na kierunku lekarskim podlegają ocenie przez Polską Komisję Akredytacyjną w zakresie spełniania warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku - informuje resort edukacji i nauki.

Zgodnie z obecną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się tylko ta uczelnia, która ma uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

Natomiast od stycznia 2023 r. pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym będzie mogła uzyskać uczelnia akademicka, która ma kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma (jakąkolwiek) kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

Ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim minister edukacji i nauki wyda po zasięgnięciu opinii ministra do spraw zdrowia.

Aktualnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw został przedstawiony do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów. Po uchwaleniu ustawy przez Parlament, podpisie prezydenta, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – wówczas uczelnie będą mogły składać wnioski na nowych zasadach. 

Za dwa lata kolejna uczelnia wykształci lekarzy? 

Jedną z uczelni, która planuje uruchomić kierunek lekarski w najbliższym czasie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Powołanie tego kierunku jest powrotem do ambicji, jakie przyświecały władzom uczelni już w 1938 roku – istnieje taka uchwała senatu. Jednak ówczesna sytuacja polityczna w kraju nie pozwoliła wtedy na realizację tych planów – mówi dr Wojciech Wciseł, koordynator zespołu prasowego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prace nad uruchomieniem kierunku lekarskiego w KUL są na wstępnym etapie

Uchwała, która zapowie kierunek, będzie procesowana na jesiennym posiedzeniu senatu. Wtedy też rozpoczną się szczegółowe przygotowania dokumentacji mającej określić m.in. zapotrzebowanie kadrowe, lokalowe i ilość osób, które będą mogły rozpocząć studia - mówi dr Wciseł.

KUL dysponuje nowoczesnym budynkiem na Kampusie KUL na Poczekajce, w którym prowadzone są obecnie zajęcia m.in. z biotechnologii i nie wykluczone, że będzie on również miejscem wykładów i zajęć dla kierunku lekarskiego. Zgodnie z zapowiedzią ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rektora KUL, rok 2023 może być realnym terminem dla uruchomienia kierunku lekarskiego.  

studia-medyczne
reformy

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły