Strategia postępowania w POZ podczas pandemii do korekty

Ogłoszona przez ministra zdrowia strategia walki z epidemią koronawirusa jest nierealna do zrealizowania i stanowi zagrożenie dla ciągłości udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, zarówno ze względów epidemiologicznych, jak i organizacyjnych – twierdzą lekarze. Domagają się pilnej weryfikacji owej strategii. 

Lekarze podkreślają, że prace nad strategią nie były konsultowane ze środowiskiem podstawowej opieki zdrowotnej. Aktualny kształt strategii, zdaniem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, pomija istotne z punktu widzenia funkcjonowania POZ kwestie żądania przez pacjentów i inspekcje sanitarne zaświadczeń m.in. o zakończeniu izolacji domowej oraz kwestie szczepień przeciwko grypie. Duże wątpliwości w środowisku lekarzy wywołuje także decyzja o kierowaniu pacjentów z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem na testy, co nie jest jednoznaczne ze skierowaniem na to badanie. – Decyzja taka ma następować najpierw po udzieleniu teleporady, a następnie po fizykalnym zbadaniu pacjenta. Uważamy, że to ostatnie stanowi potencjalne źródło wybuchu nowego ogniska epidemii, skutkującego łańcuchem zakażeń (szczególnie jest to niebezpieczne dla cierpiących na inne poważne schorzenia, którzy stanowią zdecydowaną większość pacjentów POZ). W przypadku zakażenia któregoś z członków personelu, kwarantanną objęta zostanie cała poradnia, a to oznacza nic innego, jak pozbawienie opieki wszystkich pacjentów, zadeklarowanych do danego świadczeniodawcy – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło też uwagę na niejasności postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych wymagających hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, obowiązku kwarantanny, czy też nadzoru epidemiologicznego. Rozporządzenie to nie precyzuje bowiem w jakiej formie lekarz POZ ma decydować o przedłużeniu izolacji w warunkach domowych. Mimo iż obowiązujące obecnie przepisy przewidują zakończenie izolacji domowej z mocy prawa, to nadal lekarze rodzinni spotykają się ze strony organów inspekcji sanitarnej z żądaniem wystawiania zaświadczeń o zakończeniu izolacji, co stanowi podstawę do wykreślenia pacjenta z rejestru osób izolowanych. – Naszym zdaniem konieczna jest zmiana przepisów w taki sposób, aby nakładanie obowiązku pozostawiania w izolacji domowej oraz zakończenia następowało w drodze decyzji inspekcji sanitarnej w oparciu o wywiad epidemiologiczny (tak jak to ma miejsce w przypadku obowiązku poddania się kwarantannie) – mówi Bożena Janicka. Jak informuje PPOZ, wszystkie postulaty zostały zgłoszone na spotkaniu, 4 września z NFZ. Przedstawiciel NFZ zapowiedział rozpoczęcie prac dotyczących wprowadzenia zmian i modyfikacji. 

poz
covid-19
teleporady
minister-zdrowia
testy-na-sars-cov-2
porozumienie-zielonogorskie

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.