Określono standardy leczenia bólu

Z powodu przewlekłego bólu cierpi 27 proc. dorosłych w naszym kraju. Dziś publikowano rozporządzenie, które określa i wprowadza standard przy rozpoznawaniu, leczeniu i monitorowaniu bólu, niezależnie od jego przyczyny.

Wypracowany standard pozwoli monitorować skuteczność leczenia oraz ocenić stopień satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego. Procedura dot. leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych to efekt współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Fundacji Eksperci dla Zdrowia z Ministrem Zdrowia. Zdaniem Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta, leczenie bólu jest miarą jakości systemu opieki zdrowotnej.

To bardzo ważny dokument dla 8,5 mln dorosłych osób, które cierpią z powodu bólu przewlekłego. Do bólu nie można się przyzwyczajać, trzeba go leczyć

– podkreślał Minister Zdrowia, Adam Niedzielski podczas briefingu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Jak pokazują dane, z powodu bólu przewlekłego w Polsce cierpi 27 proc. dorosłych osób, a w odniesieniu do osób powyżej 65. r.ż. na ból przewlekły skarży się 55 proc. populacji. Jak podaje resort, częściej ból przewlekły występuje u osób z chorobami układu krążenia i układu oddechowego.

Rozporządzenie nakłada obowiązek postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi według określonych zasad. Standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego umożliwi ustalenie ścieżki postępowania dla pacjenta. Konieczne będzie sporządzanie karty oceny natężenia bólu dołączanej do dokumentacji medycznej

– mówił szef resortu zdrowia.

Rozporządzenie określa wzór karty oceny natężenia bólu, która będzie uwzględniała informacje dotyczące: lokalizacji, charakteru bólu i natężenia bólu; rozpoznania i zaleceń terapeutycznych oraz stosowanych leków przeciwbólowych i ich skuteczności.

Obowiązkiem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jest podejmowanie działań polegających na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. Celem przepisu jest zagwarantowanie każdemu pacjentowi skutecznej realizacji prawa do leczenia bólu, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, bez względu na źródło pochodzenia tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu

– czytamy w uzasadnieniu.

Od lat chcemy, by u każdego chorego ból był traktowany jako piąty parametr życiowy i był w dokumentacji medycznej jak np. pomiary temperatury czy ciśnienia tętniczego

– mówiła dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Jak wyjaśniła, pierwszym elementem standardu jest ocena bólu przez wywiad lekarski i badania. Wywiad powinien koncentrować się na przyczynach i natężeniu bólu (z użyciem określonych rozporządzeniem skal), charakterze i okolicznościach jego występowania, dotychczasowym leczeniu, dolegliwościach wynikających z bólu oraz ich wpływie na jakość życia. Do historii choroby pacjenta, zgodnie z nowym rozporządzeniem, musi być dołączona karta oceny natężenia bólu. Jest to obligatoryjny element dokumentacji medycznej. Wywiad z pacjentem będzie więc bardziej szczegółowy i odnotowany w dokumentacji medycznej.

Rozporządzenie podniesie standard życia milionów osób zmagających się z bólem

– oceniła konsultant krajowa medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Jak podkreśla resort, ważne jest, aby ocena bólu odbywała się już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Ocena bólu w ramach POZ może zminimalizować liczbę powikłań związanych z niewłaściwym leczeniem bólu oraz związanych z nimi hospitalizacji i leczenia powikłań. Wdrożenie leczenia pacjenta z bólem w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, wpisuje się w nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

– czytamy w uzasadnieniu.

Z rozporządzenia wynika, że leczenie w ramach poradni leczenia bólu będzie odbywało się w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w warunkach POZ albo w poradniach specjalistycznych, w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego, braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia bólu, wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia jak również trudności w opanowaniu działań niepożądanych po zastosowanym leczeniu. Podmioty lecznicze będą miały obowiązek dostosować się do zmian w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Do tej pory nie było jednolitych standardów dotyczących postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu bólu.

Dotychczasowe regulacje prawne w sposób bezpośredni gwarantowały dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień, wyłącznie jako prawo pacjentów będących w stanie terminalnym

– czytamy w uzasadnieniu.

rzecznik-praw-pacjenta
minister-zdrowia
pacjent

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Źródła

  1. Ministerstwo Zdrowia