Farmaceuci spoza UE będą mogli zdawać FEW

Farmaceutaspoza Unii Europejskiej, który poprawnie zda Farmaceutyczny EgzaminWeryfikacyjny (FEW) będzie mógł się ubiegać o uznanie swoich kwalifikacji,które uzyskał poza UE, potwierdzonych dyplomem poświadczającym ukończenie conajmniej pięcioletnich studiów. Nie będzie mógł jednak nostryfikowaćdyplomu.

Resortzdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie Farmaceutycznego EgzaminuWeryfikacyjnego (FEW). Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniusię z projektem nie zgłosiło uwag. Uwagi zgłosiła natomiast Naczelna IzbaAptekarska. Dotyczą one m.in. doprecyzowania kwestii związanych z proceduramipostępowania przy rozpoczęciu i zakończeniu egzaminu, a także zgłoszenia zastrzeżeńdo jego przebiegu.

prawo

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.