Dodatki covidowe pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli zajmie się zbadaniem, czy dodatki covidowe dla medyków były prawidłowo przyznawane. Ocenie będą podlegać dwie kwestie: prawidłowość ustalenia grupy uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia oraz ustalenie wysokości dodatku. Kontrola obejmie trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ.

Dotychczasowa analiza NIK wykazała, że dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych wskazują do rozliczenia dodatkowego świadczenia większość zatrudnionego personelu medycznego, nawet w sytuacji niewielkiej liczby pacjentów przyjętych z podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z kolei w innych podmiotach leczniczych personel medyczny informował, że dodatkowe środki finansowe otrzymuje z opóźnieniem lub wcale. 

Zaloguj się

nfz
kontrole
dodatek-covidowy
nik

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. NIK