Publikacje
Opinie
Stan po LEK luty 2022 - bez większych zmian

Stan po LEK luty 2022 - bez większych zmian

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Lekarski Egzamin Końcowy w sesji luty 2022 zapewne na długo zapadnie nam wszystkim w pamięci. Decyzja Centrum Egzaminów Medycznych o zmianie oficjalnego klucza odpowiedzi pod wpływem wniosków zdających egzamin była zaskoczeniem dla większości osób śledzących sytuację. CEM w oficjalnym komunikacie na swojej stronie jedynie zdawkowo poinformowało, „że zwróciło się do ekspertów we właściwych dziedzinach o weryfikację wskazań poprawnych odpowiedzi. Eksperci po ponownej analizie pytań i wariantów odpowiedzi wskazali następujące prawidłowe odpowiedzi.”  

Niedawny wywiad z prof. Rafałem Kubiakiem był pod tym względem bardzo ciekawy, bo stanowił chyba pierwszą okazję, by zapytać przedstawiciela władz Centrum o to, jak doszło do tej sytuacji oraz dlaczego została podjęta taka decyzja. Z wypowiedzi Zastępcy Dyrektora CEM trudno stwierdzić, z czego wynikały błędne odpowiedzi w kluczu – jedynie, że pomyłka nastąpiła na poziomie autorów i recenzentów pytań. Lista tych osób nigdzie nie jest nigdzie publikowana. Wiemy jedynie, że autorami pytań są specjaliści w danych dziedzinach, a recenzentami są albo sami konsultanci krajowi, albo wskazane przez nich osoby. Tym bardziej zaskakujące jest, że aż w 7 pytaniach nastąpił błąd w kluczu odpowiedzi.  

Zaloguj się

lek
dla-stazysty
dla-studenta
rekrutacja
baza-pytan
edukacja-medyczna

Polecane artykuły