Reklamy wyrobów medycznych - zmiany tylko na papierze?

1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące reklamowania wyrobów medycznych - czyli wszelkich przyrządów, sprzętów i materiałów stosowanych do diagnozowania, zapobiegania czy leczenia chorób. Podobny zakaz obowiązuje w odniesieniu do produktów leczniczych (czyli substancji, które posiadają właściwości zapobiegania lub leczenia chorób). Już wcześniej udziału w takich reklamach nie mogli brać przedstawiciele zawodów medycznych, teraz zakazane zostało również reklamowanie preparatów przez aktorów odgrywających rolę lekarza czy farmaceuty.

Reklamy podważały autorytet lekarza

prawo
leki

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001554 (ostatni dostęp 18.02.23)
  2. https://nil.org.pl/aktualnosci/7005-reklama-wyrobow-medycznych-nowe-przepisy-od-1-stycznia-2023-r (ostatni dostęp 18.02.23)
  3. https://www.gov.pl/web/gif/reklama-produktow-leczniczych (ostatni dostęp 18.02.23)
  4. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1516493%2Czakaz-reklamowania-wyrobow-medycznych-przez-pseudospecjalistow-zmiana-w (ostatni dostęp 20.02.23)
  5. Ustawa o działalności leczniczej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111120654 (ostatni dostęp 21.02.23)
  6. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2805