LDEK Wiosna 2023 - statystyki i komentarz

Do wiosennego Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego przystąpiło 1109 osób - to niewiele więcej niż jesienią 2022 i jednocześnie o prawie 200 osób mniej niż wiosną zeszłego roku, kiedy liczba zdających wynosiła 1293. 

Niestety, aż osiemdziesięciu siedmiu osobom nie udało się osiągnąć progu zdawalności wynoszącego 56%. Natomiast średni wynik wyniósł 149,9 pkt, czyli o ponad 5 punktów mniej niż w dwóch poprzednich edycjach egzaminu.

stomatologia
ldek