Publikacje
Opinie
Koniec skierowań na SOR – chaos czy usprawnienie?

Koniec skierowań na SOR – chaos czy usprawnienie?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

O zablokowaniu możliwości wystawiania skierowania do SOR i IP poinformowało 4 stycznia Centrum e-Zdrowia. Decyzja ta weszła w życie natychmiastowo, spotykając się z różnorodnymi reakcjami ze strony lekarzy świadczących opiekę ambulatoryjną oraz pracujących w SOR i w innych oddziałach szpitalnych. Od tamtej pory minęły już 3 miesiące.

Jeszcze w poprzednim roku lekarz, który podjął decyzję o skierowaniu pacjenta do szpitala, mógł wybrać Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Szpitalną Izbę Przyjęć jako oddział, do którego kieruje pacjenta - na równi z takimi oddziałami jak oddział chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej czy urologii.

Uniemożliwienie wybrania tego rozwiązania Ministerstwo tłumaczy brakiem uzasadnienia medycznego oraz systemowego.

Dostępność tej funkcjonalności nie miała uzasadnienia medycznego ani systemowego. Mając na uwadze, iż udzielenie świadczeń w SOR/IP pacjentom znajdującym się w stanach uzasadniających udzielenia takich świadczeń nie wymaga skierowania, a obowiązujące przepisy nie przewidują preferencji dla osób ze skierowaniami przy ustalaniu kolejności udzielania świadczeń, blokuje się możliwość wystawiania ww. e-skierowań.

– dowiadujemy się.

Jeżeli mimo to lekarz podejmie próbę wystawienia takiego skierowania, otrzyma komunikat zwrotny o braku takiej możliwości. System poda również informację o braku wymogu skierowania dla pacjenta kierowanego na świadczenia udzielane w SOR/IP.

SOR, jako oddziały udzielające usług ratujących zagrożone życie i zdrowie, nie potrzebują skierowania, aby leczyć. Już przed usunięciem tej możliwości pacjenci w wielu przypadkach stawiali się w SOR bez skierowania, nawet jeżeli ta decyzja była poprzedzona wizytą u lekarza opieki ambulatoryjnej, najczęściej POZ. W przypadku konieczności skierowania pacjenta do szpitala, skierowanie było wystawiane dla konkretnego oddziału mogącego w najlepszy sposób poprowadzić dalsze leczenie. Pacjent trafia wówczas albo od razu na oddział w trybie pilnym, albo jest wstępnie zaopatrywany w Izbie Przyjęć/SOR, w zależności od zwyczajów danego szpitala oraz pilności przypadku. Zadaniem Izby Przyjęć jest rejestracja oraz badanie pacjentów skierowanych na leczenie szpitalne, a Szpitalnego Oddziału Ratunkowego udzielenie pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia życia. Jednak zatarcie się różnic pomiędzy obiema jednostkami nie ułatwia sprawnej organizacji pracy oraz pytania, czy kierować na oddział szpitalny, czy wysyłać do SOR. Zdarzają się przecież też przypadki, gdzie pacjent okazuje się potrzebować terapii w innej jednostce niż początkowo zalecona przez lekarza kierującego. Bardzo istotna jest wówczas sprawnie funkcjonująca komunikacja pomiędzy oddziałami na poziomie przyjęcia do szpitala. 

Skierowanie do SOR/IP miało ważną funkcję przekazania personelowi tych oddziałów informacji na temat podejrzewanej diagnozy oraz wywiadu, wyników badań czy pomiarów, które zostały wykonane w gabinecie. Usprawniało to komunikację pomiędzy leczącymi podmiotami. Obecnie tym istotniejsze jest w miarę możliwości przekazanie pacjentowi wyników badań lub wstępnej diagnozy w formie papierowej. Inaczej jedyną możliwością komunikacji pozostaje przekaz ustny pacjenta lub mało praktyczny kontakt telefoniczny, co może prowadzić do podwójnego wykonania badań diagnostycznych i wydłużenia czasu oczekiwania na wdrożenie właściwego leczenia.

Pytanie rodzi też wpływ tego ruchu na liczbę pacjentów stawiających się w przeciążonych SOR-ach oraz Izbach Przyjęć. Według raportu GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r.”, w roku 2021 w porównaniu do roku poprzedniego w większości województw zwiększyła się liczba leczonych w SOR w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców województwa. Temat konieczności reformy oddziałów ratunkowych pozostaje aktualny od wielu lat.

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia wychodzi z wieloma propozycjami rozwiązań na usprawnienie ich funkcjonowania, na przykład stworzenie placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy każdym oddziale ratunkowym. W rozmowie z pismem ProMedico dr. n. med. Sebastian Kwiatek mówił, że w praktyce jest jeszcze jednak trudno powiedzieć, czy wpłynie to znacząco na zmianę liczby pacjentów i odciążenie SOR-ów oraz Izb Przyjęć.

Zaloguj się

pacjent

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/uniemozliwienie-zapisu-e-skierowan-do-sor-i-ip (ostatni dostęp: 07.04.2023 r.)
  2. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3325/1/14/1/health_and_health_care_in_2021.pdf (ostatni dostęp: 07.04.2023 r.)
  3. ProMedico, Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, rozmowa „A na SOR-ze wciąż wojna”, kwiecień 2023 r.

Polecane artykuły