Publikacje
Opinie
Komu lekarz może wystawić receptę pro familiae?

Komu lekarz może wystawić receptę pro familiae?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Wielu lekarzy ma wątpliwości związane z przepisywaniem leków dla najbliższej rodziny. Ustalenie kogo można zakwalifikować do definicji “pro familiae” nie jest łatwe i pojawia się szereg różnych interpretacji. Obowiązująca interpretacja niektórych zapisów Ministerstwa Zdrowia również budzi wątpliwości, także prawników. 

Z art. 95 b Ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że receptę pro familiae lekarz może wystawić m.in. małżonkowi, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej. Tylko kto jest w katalogu osób, którym można wystawić receptę pro familiae? Przepisy te wyjaśniają prawniczki z Kancelarii Podsiadły-Gęsikowska-Powierża. 

Zaloguj się

prawo
ministerstwo-zdrowia
recepty-pro-familia

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły