Ile warci są rezydenci?

W opublikowanym niedawno artykule opisano sytuację, w której jeden z szpitali w Meksyku stracił akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurochirurgii [3]. Z tego powodu, ośmiu rezydentów musiało zmienić miejsce pracy, w związku z czym szpital był zmuszony do zatrudnienia nowych pracowników. Zatrudniono aż 23 specjalistów, co oznacza, że pracę jednego rezydenta wykonywało trzech specjalistów w dziedzinie neurochirurgii. Brzmi to dość kuriozalnie. 

Co więcej, w artykule porównano również wynagrodzenie personelu pielęgniarskiego do wynagrodzenia rezydentów. Jak się okazało - wynagrodzenie pielęgniarki/pielęgniarza wynosiło prawie prawie dwa razy więcej niż wynagrodzenie rezydenta.

dla-rezydenta

Dołącz do dyskusji