Kalkulatory medyczne
Nefrologia/Urologia
Wskaźnik URR

Wskaźnik URR

współczynnik redukcji mocznika
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Nefrologia/Urologia
mg/dl
mg/dl

Opis

Kalkulator medyczny URR służy do obliczania współczynnika redukcji mocznika. Narzędzie wykorzystywane jest w urologii. 

Interpretacja

Dializę uważa się za efektywną tylko wtedy, gdy wskaźnik URR jest większy lub równy 65% (≥ 65%).

Fizjologia

URR (ang. Urea Reduction Ratio) to wskaźnik redukcji mocznika lub inaczej -  procent redukcji mocznika (PRU). 

Jest to  prosta metoda oceny jakości dializy (leczenie ratujące życie stosowane w końcowej fazie niewydolności nerek). URR ocenia zdolność dializy do usuwania produktów przemiany materii z krwi. Ze względu na swoją prostotę stosunek ten może być również używany do różnych porównań, w ramach wyników jednego pacjenta lub standardów dializ dla całych krajów.

Parametry

Do oceny wskaźnika URR wykorzystujemy:

  • stężenie mocznika przed dializą; 
  • stężenie mocznika po dializie.

Kody ICD-10

Choroby układu moczowo-płciowego

N17
Ostra niewydolność nerek
N18
Przewlekła niewydolność nerek
N19
Nieokreślona niewydolność nerekPoradniki związane z kalkulatorem

Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępujące pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Gwałtowne pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się