Kalkulatory medyczne
Nefrologia/Urologia
Wskaźnik eGFR (wzór Cockrofta i Gaulta)

Wskaźnik eGFR (wzór Cockrofta i Gaulta)

szacowanie przesączania kłębuszkowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Nefrologia/Urologia
lat
kg
mg/dl

Opis

Kalkulator medyczny wzoru Cockcrofta i Gaulta służy do szacowania wielkości klirensu kreatyniny w ml/min. Narzędzie wykorzystywane jest głównie przez internistów.

Interpretacja

U osób zdrowych wartości eGFR są uzależnione od płci, wieku i powierzchni ciała - powinny być większe od 90 ml/min/1,73 m2 (120 ml/min/1,73 m2 u kobiet i 130 ml/min/1,73 m2 u mężczyzn).

eGFR
[ml/min/1,73m2]
90 lub więcej
Wynik prawidłowy lub PChN G1 (choroba nerek z prawidłowym GFR jeśli pacjent choruje)
eGFR
[ml/min/1,73m2]
60-89
Kategoria G2 - nieznacznie zmniejszony eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
45-59
Kategoria G3a - nieznacznie do umiarkowanie zmniejszonego eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
30-44
Kategoria G3b - umiarkowanie do znacznie zmniejszonego eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
15-29
Kategoria G4 - znacznie zmniejszony eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
<15 lub dializoterapia
Kategoria G5 - schyłkowa niewydolność nerek

Fizjologia

Klirens kreatyniny jest przybliżeniem wskaźnika filtracji kłębuszkowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że pewna ilość kreatyniny jest aktywnie wydzielana przez nerki, co przy niskich wartościach tego wskaźnika wyraźnie zawyża wynik. 

Na podstawie klirensu kreatyniny stwierdza się przewlekłą chorobę nerek. Jest to również przydatny wskaźnik w korekcji dawek leków, których wydalanie zależy od filtracji kłębuszkowej.

Parametry

Do oceny wzoru Cockcrofta i Gaulta wykorzystujemy:

  • klirens kreatyniny;
  • stężenie kreatyniny w mg/dl w surowicy;
  • wiek w latach;
  • masa ciała w kilogramach;
  • płeć.

Kody ICD-10

Choroby układu moczowo-płciowego

N17
Ostra niewydolność nerek
N18
Przewlekła niewydolność nerek
N19
Nieokreślona niewydolność nerek

Źródła

  1. dr Donald Cockcroft, dr Henry GaultPoradniki związane z kalkulatorem

Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępujące pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Gwałtowne pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się