Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala Framingham
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Skala Framingham

ocena 10-letniego ryzyka wieńcowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
lat
mg/dl
mg/dl
mmHg

Opis

Kalkulator medyczny skali ryzyka Framingham służy do oceny 10-letniego ryzyka wieńcowego i odnosi się do punktu końcowego zdefiniowanego jako zgon wieńcowy lub zawał serca. Narzędzie wykorzystywane jest w podstawowej opiece medycznej.

Interpretacja

10-letnie ryzyko zgonu
< 10%
Niskie ryzyko
10-letnie ryzyko zgonu
10-20%
Średnie ryzyko
10-letnie ryzyko zgonu
≥ 20% 
Wysokie ryzyko

Fizjologia

Skalę tę można aktualnie zastosować u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z nierozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, bez jawnej miażdżycy, ale z wieloma innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Stosuje się ją odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Parametry

Do oceny wskaźnika skala Framingham wykorzystujemy:

 • płeć
 • wiek
 • palenie tytoniu
 • stężenie cholesterolu całkowitego
 • stężenie cholesterolu HDL
 • stosowanie leków hipotensyjnych
 • skurczowe ciśnienie tętnicze

Źródła

 1. https://framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/hard-coronary-heart-disease-10-year-risk
 2. http://www.aterotromboza.org.pl/kalkulatory_framingham.html
 3. D'Agostino RB, Vasan RS, Pencina MJ, Wolf PA, Cobain M, Massaro JM, Kannel WB (22 January 2008). "General cardiovascular risk profile for use in primary care: the Framingham Heart Study". Circulation. 117 (6): 743–53. 

Zaloguj się