Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Metoda Ficka

Metoda Ficka

obliczanie parametrów hemodynamicznych (Qs, Qp, CI)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
kg
cm
ml/min
%
%
%
%
g/dl

Opis

Metoda Ficka umożliwia określenie niektórych parametrów hemodynamicznych na podstawie zużycia tlenu przez organizm – im mniejsze CO, tym większy stosunek tlenu zużytego do dostarczonego i tym większa różnica między saturacją krwi tętniczej i żylnej.

Fizjologia

Pojemność minutowa serca (CO, rzut serca) to objętość krwi, którą jedna komora wytłacza do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty. W spoczynku wynosi ona ok. 5 l/min.

Wskaźnik sercowy (CI) to wartość CO przeliczona na powierzchnię ciała. Prawidłowo mieści się w przedziale 2,5–4,2 l/min/m2.

Parametry

Do określenia Qs, Qp i CI na podstawie metody Ficka wykorzystuje się następujące parametry:

  • masę ciała [kg];
  • wzrost [cm];
  • zużycie tlenu [ml/min];
  • AoO2 – saturację tętnicza [%];
  • MVO2 – saturację mieszanej krwi żylnej [%];
  • występowanie cech przecieku prawo-lewego;
  • PVO2 – saturację w żyle płucnej [%];
  • PAO2 – saturację w tętnicy płucnej [%];
  • stężenie hemoglobiny [g/dl].

Źródła

  1. Stępniak P I wsp. Non-invasive methods of cardiac output measurement and their importance in everyday clinical practice: the current state of knowledge. Folia Cardiol. 2021; 16(4): 237–241.

Zaloguj się