Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Kalkulator ABI
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Kalkulator ABI

wskaźnik kostkowo-ramienny
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
mmHg
mmHg
mmHg

Opis

Kalkulator medyczny wskaźnika kostkowo-ramiennego służy do oceny niedokrwienia kończyny dolnej w przebiegu choroby tętnic obwodowych. Narzędzie wykorzystywane jest  głównie przez internistów.

Interpretacja

W warunkach prawidłowych ciśnienie tętnicze jest równe lub nieco większe w obrębie kostki.

ABI
>1,4
Wskazuje na zwapnienie lub stwardnienie naczynia (naczynie nie poddaje się uciskowi), wskazana konsultacja ze specjalistą
ABI
1,0 - 1,4
Zakres prawidłowy
ABI
0,9 - 1,0
Poziom akceptowalny/wartości graniczne
ABI
0,5 - 0,9
Choroba tętnic obwodowych, wskazana konsultacja ze specjalistą
ABI
<0,5
Ciężkie zwężenie tętnic, wymagana pilna konsultacja ze specjalistą.

Fizjologia

Wskaźnik kostkowo-ramienny lub wskaźnik kostka-ramię (ang. ABIankle-brachial index) to iloraz ciśnienia skurczowego mierzonego na stopie do ciśnienia skurczowego na ramieniu wyznaczony u chorego leżącego. 

W obrębie stopy do jego wyznaczenia konieczne jest użycie detektora doplerowskiego fali ciągłej, natomiast w obrębie ramienia wyznaczane jest przy rutynowym pomiarze ciśnienia tętniczego. W przypadkach różnych wartości ciśnień na tych samych kończynach w interpretacji bierze się pod uwagę wartości wyższe.

Wskazania:

 • W przypadku podejrzenia niedokrwienia kończyny dolnej w przebiegu choroby tętnic obwodowych.
 • Monitorowanie postępu choroby i wyników leczenia (interwencji chirurgicznych i interwencji wewnątrznaczyniowej - stentowanie lub angioplastyka).

Wskaźnik kostka-ramię jest cennym narzędziem w diagnostyce choroby tętnic obwodowych, ale również parametrem, którego nieprawidłowe wartości wskazują na zwiększone ogólne ryzyko sercowo-naczyniowe. Obniżona wartość wskaźnika ABI wiąże się również z większą predyspozycją do rozwoju zespołu słabości.

Parametry

Do oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego wykorzystujemy:

 • skurczowe ciśnienie tętnicze mierzone na stopie [mmHg];
 • skurczowe ciśnienie tętnicze mierzone na ramieniu [mmHg].

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I73
Inne choroby naczyń obwodowych
I74
Zatorowość i zakrzepica tętnicza

Źródła

 1. Kardiologia pod red A. Szczeklika i M. Tendery. Tom I str 238. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Kraków 2009.Poradniki związane z kalkulatorem

Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nagłe i stopniowe zmniejszenie przepływu krwi w tętnicach
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Swędzące bąble pokrzywkowe
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się