Kalkulatory medyczne
Hepatologia
Wskaźnik FIB-4
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Wskaźnik FIB-4

ocena prawdopodobieństwa zwłóknienia wątroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hepatologia
lat
U/l
U/l
109/l

Opis

Kalkulator medyczny FIB-4 służy do oceny prawdopodobieństwa zwłóknienia wątroby. Narzędzie wykorzystywane jest u pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD).

Interpretacja

FIB-4
< 1,3
Z dużym prawdopodobieństwem wyklucza obecność zwłóknienia u pacjentów.
FIB-4
1,35 - 3,25
Wynik trudny do interpretacji, warto rozważyć dodatkowe badania
FIB-4
 > 3,25
Z dużym* prawdopodobieństwem potwierdza obecność zwłóknienia u pacjentów.
*Potwierdza obecność zwłóknienia u 82,1% pacjentów.

Fizjologia

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłej choroby wątroby na świecie. Przyjmuje się, że zaburzenie to występuje u około 25% światowej populacji. NAFLD wiąże się z nadmiernym odkładaniem się tłuszczu w wątrobie bez innej wyraźnej przyczyny, np. używania alkoholu.

Czynniki ryzyka rozwoju NAFLD to m.in:

 • zespół metaboliczny,
 • nadwaga lub otyłość,
 • narażenie na toksyny, 
 • stosowanie narkotyków,
 • cukrzyca,
 • starszy wiek.

Parametry

Do oceny wskaźnika FIB-4 wykorzystujemy:

 • poziom AST - aminotransferazy asparaginowej [U/l];
 • poziom ALT - aminotransferazy alaninowej [U/l];
 • poziom PLT - płytek krwi [109/l];
 • wiek pacjenta.

Kalkulator FIB-4 najlepiej sprawdza się u osób w wieku 35-65 lat. Osoby spoza tego przedziału mogą otrzymać wynik fałszywie dodatni.

Źródła

 1. Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, et. al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis patients with HIV/HCV co-infection. Hepatology 2006;43:1317-1325.

Zaloguj się