Zaburzenia stanu odżywiania

E44
Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia

E44.0
Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
E44.1
Niedożywienie białkowo-energetyczne, łagodne

.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się