• Opis
  • Poradniki

Zaburzenia psychiczne

F07
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zmiany osobowości i zachowania mogą być rezydualne lub towarzyszące uszkodzeniu, dysfunkcji lub chorobie mózgu
F07.0
Organiczne zaburzenie osobowości

Zaburzenie to charakteryzuje się znaczną zmianą stałych wzorców zachowań pacjenta występujących przed chorobą, szczególnie w zakresie wyrażania emocji, potrzeb i popędów. Zaburzenia funkcji poznawczych i myślenia oraz zmienione potrzeby seksualne mogą także stanowić element obrazu klinicznego

Organiczna: osobowość pseudopsychopatyczna, osobowość pseudoupośledzona. Zespół: płata czołowego, zaburzeń osobowości w padaczce skroniowej, po lobotomii, po leukotomii

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F07.1
Zespół po zapaleniu mózgu

Zespół obejmuje niespecyficzne, rezydualne i zmienne zaburzenia zachowania po ustąpieniu wirusowego lub bakteryjnego zapalenia mózgu. w odróżnieniu od organicznych zaburzeń osobowości zespół ten jest odwracalny. Nie obejmuje: organiczne zaburzenia osobowości (F07.0)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F07.2
Zespół po wstrząśnieniu mózgu

Zespół ten pojawia się po urazie głowy (zwykle na tyle ciężkim, że związanym z utratą przytomności) i obejmuje wiele różnych objawów, takich jak: bóle głowy, zawroty głowy, męczliwość, drażliwość, trudności w koncentracji uwagi i wykonywaniu zadań umysłowych, osłabienie pamięci, bezsenność oraz zmniejszona tolerancja na stres, pobudzenie emocjonalne i w reakcji na alkohol

Zespół po stłuczeniu mózgu (encefalopatia), pourazowy zespół mózgowy, niepsychotyczny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F07.8
Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Organiczne zaburzenia afektywne spowodowane zmianami w prawej półkuli

Organiczne zaburzenia afektywne spowodowane zmianami w prawej półkuli

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F07.9
Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zespół psychoorganiczny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Neurologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się