• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C53
Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C53.0
Błona śluzowa kanału szyjki macicy
C53.1
Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
C53.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
C53.9
Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się