Nowotwór łagodny

  D12
  Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

  D12.0
  Jelito ślepe

  Zastawka krętniczo-kątnicza

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  D12.1
  Wyrostek robaczkowy
  D12.2
  Okrężnica wstępująca
  D12.3
  Okrężnica poprzeczna

  Zgięcie wątrobowe, zgięcie śledzionowe

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  D12.4
  Okrężnica zstępująca
  D12.5
  Esica
  D12.6
  Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone

  Gruczołowatość okrężnicy, jelito grube BNO, polipowatość (wrodzona) okrężnicy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  D12.7
  Zgięcie esiczo-odbytnicze
  D12.8
  Odbytnica
  D12.9
  Odbyt i kanał odbytu

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu D12

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu D12

  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 100 mg
  • 300 mg
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka:
  • 2000 j.m.
  • 1000 j.m.
  • 3000 j.m.
  • 4000 j.m.
  • 5000 j.m.
  Postać: inj. dom./doż.
  Dawka: 0,3 mg/ml
  Postać: tabl. podjęzykowe
  Dawka:
  • 0,2 mg
  • 0,4 mg
  Postać: tabl. podjęzykowe
  Dawka:
  • 8 mg
  • 2 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się