Choroba związana z niedoborem odporności

D81
Mieszane niedobory odpornościowe

D81.0
Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z dysgenezją siateczki
D81.1
Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z małą liczebnością komórek T i B
D81.2
Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
D81.3
Niedobór dezaminazy adenozyny [ADA]
D81.4
Zespół Nezelofa
D81.5
Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej [PNP]
D81.6
Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I

Zespół nagich limfocytów

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D81.7
Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
D81.8
Inne złożone niedobory odporności

Niedobór karboksylazy zależny od biotyny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D81.9
Złożony niedobór odporności, nieokreślony

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się