Choroba krwi i układu krwiotwórczego

D75
Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D75.0
Erytrocytoza rodzinna

Czerwienica: łagodna, rodzinna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D75.1
Czerwienica wtórna

Erytrocytoza BNO, Czerwienica: nabyta na skutek: zwiększonej syntezy erytropoetyny, zmniejszenia objętości osocza, przebywania na dużej wysokości, stresu wywołana przez emocje z niedotlenienia, pochodzenia nerkowego, względna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D75.2
Nadpłytkowość samoistna
D75.8
Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych

Bazofilia

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D75.9
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone

Bazofilia

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się