Choroby układu nerwowego

  G40
  Padaczka

  G40.0
  Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku

  Łagodna padaczka dziecięca ze środkowoskroniowymi potencjałami iglicowymi w EEG, Padaczka dziecięca z wyładowaniami potylicznymi w EEG

  Lista leków dla G40.0
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 10 mg
  • 5 mg
  Postać: inj. dom./inf. [liof.]
  Dawka: 20 mg
  Lista substancji czynnych dla G40.0

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.1
  Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi

  Napady bez zaburzeń świadomości, proste napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

  Lista leków dla G40.1
  Postać:
  • roztw. doust.
  • tabl. powl.
  Dawka:
  • 100 mg/ml
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 1000 mg
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 10 mg
  • 5 mg
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 100 mg
  • 50 mg
  Postać:
  • tabl. powl.
  • roztw. doust.
  Dawka:
  • 1 g
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 100 mg/ml
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 1000 mg
  Lista substancji czynnych dla G40.1

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.2
  Padaczka objawowa (ogniskowa) częściowa i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi

  Napady z zaburzeniami świadomości, często z towarzyszącymi automatyzmami, złożone napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

  Lista leków dla G40.2
  Postać:
  • roztw. doust.
  • tabl. powl.
  Dawka:
  • 100 mg/ml
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 1000 mg
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 10 mg
  • 5 mg
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 100 mg
  • 50 mg
  Postać:
  • tabl. powl.
  • roztw. doust.
  Dawka:
  • 1 g
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 100 mg/ml
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 1000 mg
  Lista substancji czynnych dla G40.2

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.3
  Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe

  Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe, łagodna dziecięca padaczka miokloniczna, łagodne drgawki noworodkowe (rodzinne), padaczka dziecięca z utratą świadomości [pyknolepsja], padaczka z napadami „grand mal” przy przebudzeniu. Młodzieńcza: padaczka z utratą świadomości, padaczka miokloniczna [napady impulsywne typu „petit mal”]. Niespecyficzne napady padaczkowe: atoniczne, kloniczne, miokloniczne, toniczne, toniczno-kloniczne

  Lista leków dla G40.3
  Postać: roztw. do stos. w j. ustnej
  Dawka:
  • 2,5 mg/0,5 ml
  • 5 mg/ml
  • 10 mg/2 ml
  • 7,5 mg/1,5 ml
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 100 mg
  • 50 mg
  Lista substancji czynnych dla G40.3
  Wyszukaj leki z Lamotrigine
  Wyszukaj leki z Midazolam

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.4
  Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych

  Padaczka z: mioklonicznymi napadami nieświadomości, napadami miokloniczno-astatycznymi, Skurcze dziecięce, zespół Lennoxa-Gastauta, napady skłonów, objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna, zespół Westa

  Lista leków dla G40.4
  Postać: roztw. doust.
  Dawka: 100 mg/ml
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 100 mg
  • 50 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 150 mg
  • 200 mg
  Postać: kaps. twarde
  Dawka:
  • 25 mg
  • 100 mg
  • 50 mg
  Lista substancji czynnych dla G40.4
  Wyszukaj leki z Cannabidiol
  Wyszukaj leki z Lacosamide
  Wyszukaj leki z Lamotrigine
  Wyszukaj leki z Zonisamide

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.5
  Szczególne zespoły padaczkowe

  Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX)

  Epilepsia partialis continua [Kożewnikowa]. Napady padaczkowe związane z: alkoholem, lekami, zmianami hormonalnymi, pozbawieniem snu, stresem

  Lista leków dla G40.5
  Postać:
  • kaps. twarde
  • prosz. do przyg. zaw. doust.
  Dawka:
  • 250 mg
  • 500 mg
  Lista substancji czynnych dla G40.5
  Wyszukaj leki z Stiripentol

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.6
  Napady „grand mal”, nieokreślone (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów)
  G40.7
  Napady „petit mal”, nieokreślone, bez napadów „grand mal”
  G40.8
  Inne padaczki

  Padaczka i zespoły padaczkowe nieokreślone co do charakteru – ogniskowe lub uogólnione

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G40.9
  Padaczka, nieokreślona

  Padaczkowe: drgawki BNO, ataki BNO, napady BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G40

  Wyszukaj leki z Cannabidiol
  Wyszukaj leki z Brivaracetam
  Wyszukaj leki z Cenobamate
  Wyszukaj leki z Diazepam
  Wyszukaj leki z Ethosuximide
  Wyszukaj leki z Phenytoin
  Wyszukaj leki z Gabapentin
  Wyszukaj leki z Clobazam
  Wyszukaj leki z Clonazepam

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G40

  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
  Postać: tabl.
  Dawka: 200 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 10 mg
  • 25 mg
  • 50 mg
  Postać: roztw. doust.
  Dawka: 10 mg/ml
  Postać:
  • roztw. doust.
  • tabl. powl.
  Dawka:
  • 100 mg/ml
  • 250 mg
  • 500 mg
  • 750 mg
  • 1000 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się