• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Ketosteril®

tabl. powl.
630 mg
100 szt.

Cena i refundacja

B
bezpł.
100%
179,88
Eksploruj
Ostrzeżenia
Alkohol
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Wskazania

Lek jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu następstw nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych). Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracją kłębuszkową (GFR) mniejszą niż 25 ml/min.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 4-8 tabl. 3x/dobę w czasie posiłków. Tabl. należy połykać w całości. Powyższe dawkowanie dotyczy dorosłych pacjentów (o mc 70 kg). Dzieci. Nie ma dostępnych danych.

Uwagi

Lek należy przyjmować w czasie posiłków, w celu zapewnienia prawidłowego wchłaniania i przemiany do odpowiednich aminokwasów.

Działanie

Produkt leczniczy podaje się w terapii żywieniowej, w przewlekłej chorobie nerek. Produkt leczniczy umożliwia dostarczenie niezbędnych aminokwasów, jednocześnie minimalizując podaż azotu pochodzącego z tych aminokwasów. Po wchłonięciu, keto- i hydroksyanalogi ulegają transaminacji do odpowiednich niezbędnych aminokwasów poprzez pobranie azotu z nie-niezbędnych aminokwasów, co zmniejsza wytwarzanie mocznika przez powtórne użycie grup aminowych. W związku z tym gromadzi się mniej toksycznych metabolitów mocznikowych. Keto- i hydroksykwasy nie wywołują hiperfiltracji w pozostałych nefronach. Produkty zawierające ketokwasy wywierają pozytywny wpływ na hiperfosfatemię nerkową oraz wtórną nadczynność przytarczyc. Ponadto, mogą przyczynić się do poprawy osteodystrofii nerkowej. Zastosowanie produktu leczniczego w połączeniu z dietą ubogobiałkową umożliwia zmniejszenie spożycia azotu, zapobiegając jednocześnie szkodliwym skutkom niedostatecznego spożycia białka oraz niedożywienia.

Skład

1 tabl. powl. zawiera: 67 mg wapnia (R,S)-3-metylo-2-oksowalerianian (α-ketoanalog DL-izoleucyny); 101 mg wapnia 4-metylo-2-oksowalerianian (α-ketoanalog leucyny); 68 mg wapnia 2-okso-3-fenylopropionian (α-ketoanalog fenyloalaniny); 86 mg wapnia 3-metylo-2-oksomaślan (α-ketoanalog waliny); 59 mg wapnia (R,S)-2-hydroksy-4-metylotiomaślan (α-hydroksyanalog DL-metioniny); 105 mg L- octanu lizyny (co odpowiada 75 mg L-lizyny); 53 mg L-treoniny; 23 mg L-tryptofanu; 38 mg L-histydyny; 30 mg L-tyrozyny; 36 mg całkowitej zawartości azotu w tabl.; 1,25 mmol = 50 mg zawartość wapnia w tabl.

Interakcje

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych zawierających wapń może powodować lub nasilać podwyższenie stężenia wapnia w surowicy krwi. Aby uniknąć zaburzeń wchłaniania substancji czynnych, nie należy przyjmować jednocześnie z produktem leczniczym leków, które tworzą trudno rozpuszczalne związki z wapniem (np. tetracykliny, chinolony takie jak cyprofloksacyna i norfloksacyna, jak również produkty lecznicze zawierające żelazo, fluor lub estramustynę). Należy zachować co najmniej 2 h odstępu pomiędzy stosowaniem produktu leczniczego i któregokolwiek z wyżej wymienionych leków. Wrażliwość na glikozydy nasercowe i związane z tym ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wzrasta, jeśli powoduje wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi. W trakcie stosowania produktu leczniczego zmniejszają się objawy mocznicy. Dlatego też w przypadku stosowania wodorotlenku glinu należy zmniejszyć, jeśli konieczne, dawkę tego produktu leczniczego. Należy kontrolować zmniejszanie się stężenia fosforanów w surowicy krwi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia. Zaburzenia metabolizmu aminokwasów.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi i zapewnić wystarczającą ilość spożywanych kalorii. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci. W przypadku dziedzicznej fenyloketonurii należy uwzględnić zawartość fenyloalaniny w produkcie leczniczym. Należy kontrolować stężenie fosforanów w przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego z wodorotlenkiem glinu.Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko): hiperkalcemia. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii zaleca się zmniejszenie dawki wit. D. Jeżeli hiperkalcemia utrzymuje się, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego oraz wszystkich innych źródeł wapnia.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój noworodka. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu leczniczego kobietom w okresie ciąży. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet podczas karmienia piersią.

Przedawkowanie

Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania.

ICD-10

Choroby układu moczowo-płciowego

N18
Przewlekła niewydolność nerek
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Ketosteril®

tabl. powl.
630 mg
100 szt.

Cena i refundacja

B
bezpł.
100%
179,88

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępujące pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane