• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Injectio Solutionis Ringeri

inf. doż. [roztw.]
(8,6 mg+ 0,3 mg+ 0,243 mg)/ml
1 poj. 250 ml

Cena i refundacja

100%
-
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Alkohol
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A
Inne

Wskazania

Odwodnienie hipoosmotyczne i izoosmotyczne (np. w wyniku długotrwałych wymiotów, utraty płynów przez przetoki żółciowe, jelitowe i okrężnicze). Niedobory elektrolitowe. Nawadnianie w okresie okołooperacyjnym. Wypełnienie łożyska naczyniowego we wstrząsie.

Dawkowanie

Podawać dożylnie. Dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz aktualnych stężeń elektrolitów w osoczu. Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym 500-3000 ml w ciągu doby. Nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/minutę. Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu. Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania. Dokładnie wymieszać. Postępować zgodnie z zasadami aseptyki. Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Działanie

Hipertoniczny roztwór elektrolitowy zawierający jony K+ i Ca2+ w takiej samej proporcji jak w surowicy krwi. Roztwór podany dożylnie wypełnia łożysko naczyniowe i na krótko podwyższa ciśnienie krwi. Po 30-60 minutach woda i elektrolity przenikają przez ściany naczyń krwionośnych i ciśnienie krwi ponownie spada. Jest to spowodowane małym ciśnieniem onkotycznym płynu.

Skład

1 ml roztworu zawiera 8,6 mg chlorku sodu, 0,3 mg chlorku potasu i 0,48 mg sześciowodnego chlorku wapnia. Osmolarność płynu wynosi 309 mOsm/l.

Interakcje

Można podawać tylko z lekami nie wykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych. W przypadku domieszek leków należy zwracać uwagę na wartość pH oraz stężenie jonów sodu, chloru, potasu i wapnia. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, diuretykami oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami antycholinergicznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, tetracyklinami i preparatami arsenu. Nie podawać preparatów zawierających fosforany i węglany, roztworów aminokwasów i emulsji tłuszczowych ze względu na zawartość wapnia. Ryzyko wystąpienia nadmiaru sodu może nasilać się, jeśli równocześnie podaje się leki zatrzymujące sód, takie jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne oraz karbenoksolon.

Przeciwwskazania

Niewydolność nerek z bezmoczem, przewodnienie, ciężka kwasica metaboliczna. Hipernatremia. Hiperkaliemia. Hiperchloremia. Niewydolność krążenia. Znaczna hiperosmolarność. Obrzęk płuc.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

B

Lek powinien być zażywany w czasie jedzenia lub tuż po posiłku.

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram) oraz ilości wydalanego moczu. U pacjentów z hiperkalciurią lub kamicą nerkową należy kontrolować wydalanie wapnia z moczem. Roztworu nie należy podawać równocześnie z krwią, za pomocą tego samego zestawu do wlewów, ze względu na prawdopodobieństwo koagulacji. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane

Przewodnienie, niewydolność nerek. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęki płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia. Hipernatremia. Hiperkaliemia. Hiperkalcemia. Hiperkalciuria. Może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przedawkowanie

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podawanie dużych objętości roztworu może prowadzić do hiperchloremii, a także do rozwoju lub pogłębienia istniejącej kwasicy metabolicznej. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęki płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia. Podawanie nadmiaru sodu może doprowadzić do zmniejszenia poziomu litu w surowicy. Stosuje się leczenie objawowe. W obrzęku płuc furosemid dożylnie w dawce 100-200 mg. W przypadku hipernatremii - hemodializa.

ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E58
Niedobór pokarmowy wapnia
E86
Nadmierna utrata płynów
E87.8
Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T67.3
Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Injectio Solutionis Ringeri

inf. doż. [roztw.]
(8,6 mg+ 0,3 mg+ 0,243 mg)/ml
1 poj. 250 ml

Cena i refundacja

100%
-

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane