Rozmowa z lek Olegiem Nowakiem pełnomocnikiem NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami

Rozmowa z Olegiem Nowakiem, lekarzem w trakcie specjalizacji z radiologii, pełnomocnikiem NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami


W radiologii nie ma barier 

nil