Internalizacja to parametr kluczowy w terapiach celowanych - rozmowa z Anetą Karpińską

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała młodym naukowcom przed 30 r.ż. stypendia w ramach programu START. Jedną z laureatek jest Aneta Karpińska, biotechnolożka z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Na portalu są też rozmowy z laureatkami: z Danutą Liberdą-Matyją oraz Izabelą Stupką.  

Rozmowa z Anetą Karpińską, biotechnolożką z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START 2023.


Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Zdjęcie: Agnieszka Wiśniewska