Publikacje
Wiadomości
Samorządy oferują stypendia dla studentów kierunków medycznych

Samorządy oferują stypendia dla studentów kierunków medycznych

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Niektóre samorządy, by zachęcić przyszłych medyków do pracy w naszym kraju, oferują wsparcie finansowe w trakcie studiowania. Na comiesięczny zastrzyk gotówki mogą liczyć ci, którzy mają nieprzeciętną średnią ocen i zadeklarują, że po studiach przez parę lat popracują w danym regionie, w określonym szpitalu.    
Samorządy wspomagając finansowo studentów medycyny, chcą, by ci po zakończeniu studiów, zostali w kraju i popracowali w danym regionie. W ten sposób walczą z niedoborami kadrowymi w systemie ochrony zdrowia. Z badania pt. „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki wynika, że młodzi ludzie poważnie rozważają wyjazd z kraju po zakończeniu edukacji. Co 10. badany student medycyny ocenia prawdopodobieństwo emigracji jako bardzo wysokie, a zdecydowana większość respondentów nie wyklucza wyjazdu po zakończeniu stażu lub po uzyskaniu specjalizacji. 

Zarząd powiatu hrubieszowskiego do 30 listopada 2022 r. przyjmuje wnioski od studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, którzy chcieliby otrzymać stypendium. Warunek jest taki, że nie mogą oni powtarzać roku, na który ubiegają się o przyznanie pomocy materialnej, nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Muszą też zadeklarować, że zobowiążą się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiążą się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie (medycyna rodzinna, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, ortopedia, radiologia, anestezjologia, neurologia, pediatria. Maksymalnie można otrzymać 5 tys. zł miesięcznie, przy czym kwota może być uzależniona od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Stypendium jest przyznawane na maksymalnie 18 miesięcy. 

Zaloguj się

uczelnie-medyczne


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły