Kalkulatory medyczne
Neurologia
Skala Glasgow

Skala Glasgow

ocena stopnia przytomności u dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Neurologia

Opis

Kalkulator medyczny skali Glasgow służy do oceny poziomu przytomności. Narzędzie wykorzystywane jest w większości specjalności medycznych.

Interpretacja

Należy uwzględnić, ile punktów otrzymano w każdej z badanych reakcji. Skala Glasgow pozwala wstępnie ocenić przytomność pacjenta i jej zaburzenia w sposób następujący:

GCS
13-15
Łagodne zaburzenia świadomości;
GCS 
9-12
Umiarkowane zaburzenia świadomości
GCS 
6-8
Brak przytomności
GCS 
5
Odkorowanie
GCS 
4
Odmóżdżenie
GCS 
3
Śmierć mózgu

Uwaga! Punktacja w skali Glasgow służy jedynie do oceny stopnia zaburzeń świadomości, nie jest zaś kryterium orzekania o śmierci mózgu - zarówno osoba zmarła, jak i pacjent w znieczuleniu ogólnym uzyskają punktację GCS=3.

Wynik GCS ≤ 8 stanowi wskazanie do intubacji, a także rozważenia inwazyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, to znaczy od 4. roku życia. U mniejszych dzieci stosuje się pediatryczną skalę Glasgow.

Fizjologia

Skala GCS (ang. Glasgow Coma Scale) jest używana w medycynie do oceny poziomu przytomności.Początkowo wprowadzono ją w celu umożliwienia szybkiej oceny stanu pacjentów po urazie głowy i wstępnego ustalenia rokowania. Powszechnie stosowana zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do śledzenia zmian świadomości pacjentów w czasie leczenia.

Parametry

Do analizy pacjenta w skali Glasgow wykorzystujemy ocenę:

  • otwierania oczu;
  • kontaktu słownego;
  • reakcji ruchowej.

Kody ICD-10

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R40
Senność, osłupienie i śpiączka

Źródła

  1. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974 Jul 13;2(7872):81-4. doi: 10.1016/s0140-6736(74)91639-0. PMID: 4136544.Poradniki związane z kalkulatorem

Szybka męczliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z pamięcią
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się