Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Wskaźnik sercowy
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Wskaźnik sercowy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
m2
ml
/min

Opis

Kalkulator medyczny służy do obliczania wskaźnika sercowego. Narzędzie wykorzystywane jest do teoretycznej oceny prawidłowości pracy serca.

Interpretacja

Przy założeniu, że przeciętna powierzchnia ciała wynosi 1,7 m2, a pojemność minutowa serca = 5,4 l/min, przeciętna wartość wskaźnika sercowego wynosi ok. 3,2 l/min/m2.

Zmniejszona wartość wskaźnika mówi o zmniejszeniu objętości krwi tłoczonej przez komory w ciągu jednej minuty, sugeruje patologię w zakresie pracy układu sercowo-naczyniowego o różnej etiologii.

Fizjologia

Wskaźnik sercowy (ang. cardiac index, CI) jest parametrem hemodynamicznym służącym do oceny prawidłowości pracy serca. Obliczany jest przez podzielenie objętości krwi pompowanej  w ciągu minuty przez lewą komorę przez powierzchnię ciała pacjenta w m2.

Parametry

Do oceny wskaźnika wskaźnika sercowego wykorzystujemy:

 • CO (ang. cardiac output) - pojemność minutowa serca w l/min,
 • BSA (ang. body surface area) - powierzchnia ciała w m2,
 • SV (ang. stroke volume) - objętość wyrzutowa serca w ml,
 • HR (ang. heart rate) - częstość akcji serca.

Źródła

 1. S. Konturek: Fizjologia człowieka. Układ krążenia. T. II. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 133. ISBN 83-233-1481-0.

Zaloguj się