Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Wskaźnik dP/dt
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Wskaźnik dP/dt

obliczanie tempa narastania ciśnienia w lewej komorze
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
ms

Opis

Tempo narastania ciśnienia w lewej komorze (LV) pozwala określić globalną (ogólną) kurczliwość LV. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej.

Interpretacja

dP/dt
> 1200 mm Hg
Prawidłowa kurczliwość LV
dP/dt
400-1200 mm Hg
Upośledzenie kurczliwości LV
dP/dt
< 400 mm Hg
Ciężka dysfunkcja LV

Fizjologia

Niedomykalność zastawki mitralnej to nieprawidłowe zamykanie płatków zastawki mitralnej prowadzące do wstecznego przepływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka. Można ją podzielić na:

 • pierwotną (organiczną) – będącą skutkiem pierwotnego uszkodzenia aparatu zastawkowego;
 • wtórną (czynnościową)  - wynikającą ze zmian geometrii lewej komory, np. w przebiegu choroby niedokrwiennej serca.

Ważne jest jej wczesne wykrycie (na podstawie objawów klinicznych i wyników badania echokardiograficznego) i zastosowanie odpowiedniej interwencji (zwykle  chirurgicznej).
Nieleczona niedomykalności zastawki mitralnej może prowadzić m.in. do migotania przedsionków, niewydolności serca i obrzęku płuc, nadciśnienia płucnego, a nawet nagłego zgonu sercowego.

Parametry

Do określenia tempa narastania ciśnienia w lewej komorze wykorzystuje się:

 • czas potrzebny do wzrostu prędkości mitralnej fali zwrotnej z 1 m/s do 3 m/s [ms].

Źródła

 1. Gziut A i wsp. Ocena lewej komory w badaniu echokardiograficznym. Kardiol Pol 2014; 72, supl. II: 19–23.
 2. Szymański P i wsp. Niedomykalność zastawki mitralnej. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21.
 3. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 257-260.

Zaloguj się