Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Test 6-minutowego marszu

Test 6-minutowego marszu

pomiar tolerancji wysiłku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
lat
cm
kg

Opis

Test 6-minutowego marszu służy do oceny odległości referencyjnej, jaką dorosły człowiek powinien przejść w ciągu 6 min. Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, szczególnie w kardiologii.

Interpretacja

Należy wykonać test 6-minutowego marszu i porównać z wynikiem referencyjnym. Jeżeli wynik pacjenta znajduję się poniżej dolnej wartości świadczy to o znacznie ograniczonej tolerancji wysiłku. Trzeba pamiętać, że wynik testu ma jedynie wartość prognostyczną, nie jest to test diagnostyczny.

 • Za istotne obniżenie dystansu chodu należy przyjąć obniżenie 6MWD < 82% wartości należnej lub poniżej dolnej granicy normy w przypadku zastosowania wzoru umożliwiającego wyliczenie tej zmiennej.
 • Za istotną klinicznie desaturację należy przyjąć wartość ≥ 4% (obniżenie SpO2 w stosunku do wartości spoczynkowej) lub obniżenie SpO2 do poniżej 88% lub 90%.
 • Analizując zmiany dystansu związane z interwencją należy uwzględnić dane dotyczące minimalnie istotnej różnicy (MID) dla danej jednostki chorobowej lub sytuacji klinicznej.

Fizjologia

6-minute walk test służy do pomiaru tolerancji wysiłku, oceny porównawczej wyników terapii rehabilitacji oddechowej i krążeniowej oraz pomaga określić dystans chromania przestankowego. Jest to submaksymalny test wysiłkowy oceniający wydolność tlenową i wytrzymałość w trakcie pokonywania dystansu jaki badana osoba jest w stanie przebyć w ciągu 6 min.

Jak wykonać test?

Test można wykonać w każdym miejscu, potrzebujemy prostego odcinka z twardym podłożem. Najczęściej jest to korytarz szpitalny. Dystans marszu powinien być jasno oznaczony, np. poprzez słupki. Do wykonania testu konieczne jest też posiadanie: stopera, pulsoksymetru, ciśnieniomierza lekarskiego. Nie jest wymagane, lecz zalecane, posiadanie sprzętu do reanimacji w miejscu przeprowadzania testu. Przed rozpoczęciem testu badany odpoczywa w pozycji siedzącej przez 10 minut. Do 2 godzin przed wykonaniem testu nie powinien wykonywać intensywnych wysiłków, badanie powinno być wykonane na czczo lub po lekkim posiłku. Wówczas wykonuje się wstępne pomiary ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, mierzy się dane antropometryczne (waga, wzrost). W przypadku braku przeciwwskazań do wykonania testu, instruuje się badanego, że w trakcie badania powinien chodzić własnym tempem, nie wolno mu podbiegać, ale może zwolnić lub się zatrzymać. Celem badania jest przejście jak najdłuższego odcinka, a nie osiągnięcie tego w jak najlepszym czasie. Pacjent w trakcie badania może odpocząć.

Kiedy przerwać test?

Gdy wystąpi jedno z następujących zjawisk: ból w klatce piersiowej, duszność, skurcze łydek, obfite pocenie się, chwiejny chód i bladość.

Przeciwwskazania do wykonania testu:

bezwzględne:

 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • zawał mięśnia serca w okresie ostatniego miesiąca,

względne:

 • spoczynkowa częstotliwość akcji serca powyżej 120 uderzeń na minutę,
 • ciśnienie skurczowe powyżej 180 mmHg lub rozkurczowe powyżej 100 mmHg.

Parametry

Do obliczenia dystansu referencyjnego wykorzystujemy:

 • płeć,
 • wiek,
 • wzrost,
 • masę ciała.

Kody ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E78
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie

Źródła

 1. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test [published correction appears in Am J Respir Crit Care Med. 2016 May 15;193(10):1185]. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111-117.Poradniki związane z kalkulatorem

Nieprawidłowe stężenie lipidów i lipoprotein w osoczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się