Zaburzenia psychiczne

  F34
  Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]

  Zaburzenia nastroju, które utrzymują się przewlekle, mają zmienne nasilenie, przy czym większość epizodów nie osiąga nasilenia pozwalającego na rozpoznanie hipomanii ani epizodów depresji łagodnej. Ponieważ zaburzenia te utrzymują się przez wiele lat, a niekiedy przez większą część dorosłego życia pacjenta, są one przyczyną znacznego przygnębienia i istotnie ograniczają możliwości życiowe pacjenta. W niektórych przypadkach na uporczywe zaburzenia nastroju mogą nakładać się nawracające lub jednorazowe epizody manii lub depresji
  F34.0
  Cyklotymia

  Utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych okresów depresji i łagodnie wzmożonego samopoczucia, które nie są na tyle nasilone i długotrwałe, aby można było rozpoznać zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.–) lub zaburzenia depresyjne nawracające (F33.–). Cyklotymia występuje często u krewnych pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. U niektórych osób z cyklotymią mogą występować zaburzenia afektywne dwubiegunowe

  Afektywne zaburzenia osobowości, osobowość cykloidalna, osobowość cyklotymiczna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F34.1
  Dystymia

  Przewlekłe obniżenie nastroju, trwające przynajmniej przez kilka lat, które nie jest wystarczająco ciężkie lub w którym poszczególne epizody nie są na tyle długotrwałe, aby można było rozpoznać nawracające zaburzenia depresyjne o nasileniu ciężkim, umiarkowanym lub łagodnym (F33.–)

  Nerwica depresyjna, depresyjne zaburzenia osobowości, depresja nerwicowa, przewlekła depresja lękowa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F34.8
  Inne uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
  F34.9
  Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nieokreślone

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu F34

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu F34

  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  • 37,5 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka: 150 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się