• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C38
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

C38.0
Serce

Osierdzie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
C38.1
Śródpiersie przednie
C38.2
Śródpiersie tylne
C38.3
Śródpiersie, część nieokreślona
C38.4
Opłucna
C38.8
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia i opłucnej

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się