• Opis
  • Poradniki

Choroba krwi i układu krwiotwórczego

D58
Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne

D58.0
Sferocytoza dziedziczna

Żółtaczka z brakiem wydzielania barwników żółci w moczu (rodzinna), Wrodzona (sferocytowa) żółtaczka hemolityczna, Zespół Minkowskiego-Chauffarda

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D58.1
Eliptocytoza dziedziczna

Eliptocytoza wrodzona, Owalocytoza (wrodzona) (dziedziczna)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D58.2
Inne hemoglobinopatie

Nieprawidłowa hemoglobina BNO, wrodzona niedokrwistość z ciałkami Heinza Choroba: Hb-C, Hb-D, Hb-D. Hemoglobinopatia BNO, choroba hemolityczna z nietrwałą hemoglobiną. Nie obejmuje: czerwienica rodzinna (D75.0), choroba Hb-M (D74.0), dziedziczne występowanie hemoglobiny płodowej F w wieku dojrzałym [HPFH] (D56.4), czerwienica związana z dużą wysokością (D75.1), methemoglobinemia (D74.-)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D58.8
Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne

Stomatocytoza

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D58.9
Dziedziczna niedokrwistość hemolityczna, nieokreślona

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się