Baza ICD-10
Choroby układu nerwowego
Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

Choroby układu nerwowego

G96
Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

G96.0
Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1
Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej

Zrosty oponowe (mózgowe) (rdzeniowe)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G96.8
Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9
Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 G96

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 G96

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się