Choroby układu nerwowego

G36
Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu

G36.0
Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica]

Demielinizacja w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G36.1
Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8
Inne określone rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
G36.9
Rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się